Минималната работна заплата в Европа

През тази седмица излезе статистика на Евростат за минималната работна заплата в ЕС. Според данните, които са към януари 2006 година, 18 от общо 25-те страни-членки имат МРЗ. Данните са преизчислени така, че да има сравнимост между тях като е използван паритетът на покупателната способност (по този начин се елиминират разликите в ценовите равнища).

Най-ниската МРЗ в Европейския съюз е в Латвия – 240 евро, а най-високата в Люксембург – 1 417 евро. Трябва да отбележим, че страни като Германия, Дания, Австрия и Италия няма задължителна универсална МРЗ, а такава се договаря чрез колективните трудови договори по отрасли.

Минимална работна заплата към януари 2006 година, изчислена чрез ППС

 

МРЗ в ППС

Процент на работещите, получаващи МРЗ

% на МРЗ от средната работна заплата (2004)

Люксембург

1 417

18

Няма данни

Холандия

1 210

2.1

45

Великобритания

1 202

1.4

40

Белгия

1 184

Няма данни

47

Франция

1 128

15.6

46

Ирландия

1 050

3.1

51

Гърция

785

Няма данни

47

Малта

776

1.5

44

Испания

722

0.8

33

Словения

676

2

44

Португалия

510

5.5

Няма данни

Чехия

431

2

37

Унгария

401

8

36

Полша

379

4.5

36

Словакия

314

1.9

41

Естония

305

5.7

34

Литва

292

12.1

38

Латвия

240

Няма данни

38

 

България

191

Няма данни

40

Румъния

189

12

29

САЩ

779

1.4

 

Източник: Eurostat и EIRO

 

 

Забелязваме, че страната с най-висока МРЗ има и най-голям дял на хората, които я получават. След Люксембург, в класирането според работещите, получаващи МРЗ се нареждат Франция, Литва и Румъния. В други страни, делът на хората, получаващи МРЗ е под 10%, което отразява факта, че повечето работещи са покрити от колективни споразумения, които договарят по-високо заплащане от МРЗ. Това се отнася за Португалия и Белгия. Казано по друг начин – независимо дали чрез минимална работна заплата или колективно договаряне – има тенденция заплащането да е на по-високо ниво.

Ако използваме информацията за 2004 година за размера на МРЗ като % от средната месечна работна заплата, ще видим, че в страните с най-високи МРЗ тя почти е достигнала половината от средната заплата. Нивата на МРЗ за новите страни-членки все още са в рамките на 36 – 41% от средната заплата.

Повече за негативните ефекти от МРЗ и необходимостта от премахването и можете за прочетете в Прегледа на стопанската политика на ИПИ, бр. 203 и бр. 258.


Свързани публикации.