Международна конференция по когнитивна икономика в Нов български университет

На 5 август 2005 г. от 9:00 часа в АУЛАТА на НБУ се открива Международна конференция по когнитивна икономика, която се организира от Нов български университет, Централно- и Източноевропейски център по когнитивна наука с подкрепата на Европейската комисия.

Когнитивната икономика е и интердисциплинарна област, която изследва икономическите явления през призмата на индивидуалните участници в икономическите процеси. Тя включва в себе си моделиране на икономически взаимоотношения между икономически агенти, изследване на представите и разсъжденията на участниците на пазара, провеждане на лабораторни експерименти (поведенческа и експериментална икономика, невроикономика), изследване на ролята на нормите (институционални и морални) в икономическото регулиране. Когнитивната икономика оспорва основни постулати на класическите икономически теории, които се основават на аксиомата за рационалността на човешкия избор. Тя изследва реалното човешко поведение в различни икономически ситуации, а не се основава на абстрактни постулати. През последните години това направление в икономиката набира сили и дори произведе двама Нобелови лауреата през 2003 година.

Очакват се около 50 учени от областта на икономиката, психологията, невронауките, когнитивната наука от САЩ, Великобритания, Франция, Испания, Израел, Италия, Дания, Чехия, Русия, Германия, Белгия, Норвегия, Хон Конг, Тайван, Австралия и Япония.

В продължение на четири дни доклади ще изнесат световно известни учени като:

 • Елдар Шафир (Принстън, САЩ) – известен със своите изследвания върху вземането на решения от хората и влиянието на контекста върху тези решения; работи в лабораторията на Нобеловия лауреат за 2003 г. Даниел Канеман.

 • Даниел Хаусър (Джордж Мадисън университет, САЩ) – известен със своите изследвания в областта на експерименталната икономика, изследване на успешността на търгове провеждани при различни видове правила, работи в лабораторията на Нобеловия лауреат за 2003 г. Вернон Смит.

 • Ариел Рубинщайн (Университет на Тел Авив, Израел и Университета на Ню Йорк, САЩ) – известен със своите модели на ограничена рационалност на човешкото поведение.

 • Андрю Колман (Лайчестър, Великобритания) – известен с нововъведените от него психологически теории на игрите, които моделират ситуации на коопериране и сътрудничество, на конкуриране между икономически субекти.

 • Масимо Еджиди (Университет на Тренто, Италия) – известен със своите изследвания върху предрасъдъците при вземане на решения в организациите.

 • Робин Хогарт (Университет Помпей Фабра, Испания) – известен със своите теории за рационалността на хората

 • Алан Кирман (Университет на Марсилия, Франция) – ще представи своите резултати върху това дали хората наистина стигат до равновесието на Наш (“Красив ум”), когато играят икономически игри

 • Салваторе Рицело (Университет на Торино, Италия) – ще представи своите виждания за свързването на когнитивната икономика и експерименталната икономика

 • Жан-Робер Тиран (Университет на Копенхаген, Дания) – ще изнесе доклад за индивидуалната ирационалност и агрегираното колективно поведение и неговите резултати

 • Бернар Вализе ( Национален център за научни изследвания, Франция) – ще изнесе доклад за теориите на игрите и по-специално семантичните игри

 • Роджър Макейн (Дрексел юнивърсити, САЩ) – ще представи своя доклад за когнитивните предпоставки за креативност и предприемачество.

Ще бъдат изнесени още около 30 доклада на теми като съзнателно и несъзнателно въздействие върху вземането на решения, за възможността за провокиране на рисково-ориентирано поведение, данни за склонността към пазарно мислене в Русия, за проблемите на корупцията и моралната цена, за алтруизма, за съпоставително изследване на човешкото поведение при различни култури и други.

За повече информация:

НБУ
Център по когнитивна наука
Жасмина Михайлова
Тел. (02) 811-0401
Еmail : [email protected]
http://www.nbu.bg/cogs/events/cogecon2005.html
 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.