Между минимума и максимума на цените за таксиметрови превози

След като на 22.07.2014 г. беше изменен Законът за автомобилните превози (чл. 24А, ал. 5), общинските съвети вече имат право да определят не както досега само максимални цени за таксиметров превоз на километър пробег, но и минимални цени. В закона се посочва, че цените се актуализират най-малко веднъж годишно, като няма определен начин за изчисляването им.

Към този момент вече са приети решения за минимални цени в няколко областни града (таблицата по-долу). На повечето места цените са близки, с изключение на доста по-ниските минимални ставки в Габрово и Хасково. Тарифите за превоз през нощта са с около 0,10 лв. по-високи от тези през деня.

Предстои и приемане на минимални цени в София, като предложението на  столичните браншови организации за минимална цена на километър в София е 1,30 лв. през деня и 1,60 лв. нощем. Като се има предвид, че сега повечето таксиметрови компании са с дневна тарифа от около 0,79 лв. за километър, това e сериозно увеличение.

В другите градове приетите през последните няколко месеца минимални цени в общия случай също са по-високи от досегашните средни. Бърза проверка в интернет показа какви са приблизителните разлики. В Бургас средната цена преди решението за минимална цена е била около 0,60 лв., а с последните промени трябва да е най-малко 0,75 лева. В Пловдив пък таксиметровите шофьори се оплакват, че има компании, които возят на занижени цени от 0,45 лв., но след решението на общинския съвет всички ще трябва да превозват най-малко на 0,65 лева. В Силистра решението е минималната цена да е 0,89 лв. или с около 0,10-0,15 лв. по-висока от обичайната преди това.

Има и случаи за приемане на по-ниски минимални цени от действащите в момента. Във Варна например, средната цена е около 0,80 лв., а приетата минимална е 0,75 лв., във Велико Търново минималната определена цена също е по-ниска от обичайната преди това, въпреки че разликата е с около 0,05 лева.

 

Таблица: Минимална цена на таксиметрови превози за един километър пробег, определени от общинските съвети в съответната община към 13 ноември 2014 г.

 Община

дневна

нощна

Бургас

0,75 лв.

0,85 лв.

Варна

0,75 лв.

0,85 лв.

Велико Търново

0,71 лв.

0,82 лв.

Габрово

0,50 лв.

0,50 лв.

Добрич

0,75 лв.

0,85 лв.

Ловеч

0,69 лв.

0,79 лв.

Пловдив

0,65 лв.

0,75 лв.

Русе

0,79 лв.

0,89 лв.

Силистра

0,89 лв.

0,99 лв.

Хасково

0,40 лв.

0,40 лв.

Източник: Решения на Общинските съвети

 

Преди изменението на закона общинските съвети определяха само максимална цена, като за посочените градове тя варира между 1,10 лв. и 2 лв. за километър. Независимо от защитата на идеята, че максималната цена предпазва потребителите от измами, несъмнено съществуват и доста негативни последици от подобно ограничение – по-ниско качество, създаване на условия за дефицит и черен пазар. След последната промяна на закона към вредното влияние на административно определената максимална цена може да добавим и това на наличието на минимална цена.

В икономическата теория въведената минимална цена за даден продукт или услуга от държавата (т. нар. ценови под) на практика се изразява най-често в по-високи цени за крайните потребители или просто в по-малко потребление (изтласкване от пазара на част от потребителите).

Наличието на ценови под гарантира определено ниво на приходи, като премахва или изкривява стимулите за подобряване на качеството и намаляване цената на предлаганата стока (услуга). Негативният ефект от въвеждането на минимална цена на таксиметровите превози се понася почти изцяло от крайните потребители. Проблем може да имат и предлагащите услугата, тъй като някои фирми са работили на цени по-ниски от наложените минимални равнища и за да продължат дейността си, ще трябва да увеличат цената на услугата до минималното ниво, определено от Общинския съвет. Това, от своя страна, е предпоставка за възникване и на сив пазар.

Независимо в каква посока – поставяне на минимални или максимални цени (а в конкретния случай и двете) – намесата от страна на държавата в процеса на ценообразуване винаги има негативен ефект и за предлагащите стоки и услуги, и за потребяващите ги. Цените не могат да са инструмент на социална политика, с която да се защитава бизнесът на таксиметровите шофьори или който и да е друг отрасъл. Точно обратното – те са инструмент за информиране на всички участници в икономическите процеси и са резултат от техните субективни желания и оценки. Всяка външна намеса в процеса на формиране на цените обърква търсещите и предлагащите и създава грешни стимули.

 

*Стажант в ИПИ


Свързани публикации.