Матури 2021: регионални различия и развитие

И през 2021 г. задължителната матура по „Български език и литература“ (БЕЛ) показа значителни разлики между регионите в България. Явилите се в столицата са най-много – 9,3 хиляди, следвани от над двойно по-малко зрелостници в области Пловдив, Варна и Бургас. Най-малко пък са в област Видин – малко над 500 ученика, а в общо 12 области държалите матура са под хиляда.

Средният успех на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по БЕЛ в страната през 2021 г. е „Добър 4,14“, което е под, но близо до средната стойност през 2020 г. и по-високо от резултата през 2019 г., която беше изцяло с присъствено обучение.  

Като цяло няма големи изненади в резултатите на учениците – успехът на учениците в по-големите градове е по-висок, което повишава средния резултат в цялата област. Начело са столицата (с успех „Мн. добър 4,58“), Пловдив, Варна, Благоевград, Русе. Именно в големите градове (особено в столицата) са концентрирани голяма част от сравнително добрите гимназии и учители, които пък привличат и обучават силни ученици. Смолян отново се представя изключително добре с успех „Добър 4,44“ и традиционно гони столицата по високи резултати. В споменатите области и делът на слабите оценки е най-нисък – около 5%, а в столицата и Смолян – по 2%.

На дъното са Ямбол, Монтана и Силистра с резултат от „Добър 3,94“. От няколко години именно около тези области се виждат три големи района, в които образованието показва относително лоши резултати. Два от тях са в северна България: на запад – областите Монтана, Враца, Плевен и Софийска, на изток – Силистра, Търговище, Разград, Шумен; а в южна България – областите Ямбол, Хасково и Кърджали.  

Среден успех на ДЗИ по БЕЛ, 2021 г., по области, Източник: МОН 

 

Разглеждането на резултатите от матурите по БЕЛ през годините позволява и проследяване на развитието на отделните региони.

За последните десет години 16 области са подобрили резултата си. Безспорен отличник е област Смолян, която остава пример за това как инвестициите и въвеждането на добри практики могат да повишат бързо и трайно резултатите в образованието (писали сме за това тук). Следват столицата и област Варна с най-голямо подобряване на резултата. Това са и трите области-първенци в тазгодишните матури.

Сравнително много се повишава и успехът в областите Търговище и Разград, но изключително ниският им резултат и през 2011 г. ги оставя сред слабопредставящите се области и през 2021 година.

От 12 области с намаление на средния успех, най-голямо е влошаването в Софийска област и данните показват постепенен, но постоянен спад за последните десет години. Обяснение за това може да се търси в изтеглянето на силни ученици в столичните училища. Със сравнително голямо намаление в успеха са и областите Ямбол и Кърджали, което пък вероятно е обвързано не толкова с реалното намаляване на знанията на учениците, колкото със затягането на контрола при провеждането на матурите през последните години.    

Промяна на резултата на ДЗИ по БЕЛ през 2021 г. в сравнение с 2011 г. спрямо средния успех за страната, Източник: МОН, собствени изчисления 

 


Свързани публикации.