Малък спад в бюджетната прозрачност

Излезе поредният индекс „Отворен бюджет“. Обобщението в няколко думи: България е между Аржентина и Уганда по бюджетна прозрачност

Повече за България – в тази информация, както и в следната презентация. Цялото изследване е достъпно тук: openbudgetindex.org

България попада в трета (от пет) групи страни – в тази група са страните, които предоставят „известна“ информация за бюджета. 


Свързани публикации.