Кратки коментари

Без коментар
Въвеждането на единен данък от 10% върху всички доходи е начин за ускоряванерастежа на Брутния вътрешен продукт. Това заяви финансовият министърМилен Велчев по Би Ти Ви. Сега ниските доходи до 150 лв. месечно сеоблагат с 12%, а налогът за заплатите над 600 лв. е 29%. Според Велчев,ако се въведе единен данък върху доходите, обществото ще спечели. Аков един момент идеята е достатъчно приемлива от политическа гледна точка,аз бих се радвал да съм финансовият министър, който ще я осъществи,каза Велчев. Той обаче добави, че цената, която трябва да се плати привъвеждането на единен данък върху доходите е допълнително социално разслоение(от вестник Стандарт).

 

Създаването на държавна монополна компания = реформа?!!?
През седмицата отново се породиха спорове относно приемането на законаза националната горска компания, който цели да създаде държавна монополнакомпания в горския сектор. Ако приеме споменатия закон, управляващотомнозинство вместо да прави пазарни реформи ще увеличи държавната намеса.А в предизборната програма на НДСВ пишеше: “Ние вярваме в свободнотоначинание и силите на пазара. Ние вярваме в успеха на предприемчивиядух.”

Вж. също:
По-добро управление чрезповече държава?


Свързани публикации.