Консолидирана фискална тайна

Колко ще бъде бюджетният дефицит през 2011 г.? Това очевидно няма как да се знае със сигурност, но поне би трябвало да е ясно колко е заложен да бъде, тоест колко е очакваното от правителството ниво. Народното събрание вече одобри всички възможни бюджети за 2011 г. (републикански, НОИ, НЗОК…), но заложеният бюджетен дефицит остава загадка.

 

Защо се получава така?

Когато правителството внася бюджета в Народно събрание, той е придружен от „Доклад към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.”. В края на този доклад е представена и детайлната консолидирана фискална рамка – именно от там се вижда какви са приходите, разходите и съответно бюджетното салдо на публичните финанси. Това е бюджетното салдо, което има значение. Не случайно, когато Министерство на финансите публикува ежемесечния бюлетин за изпълнението на бюджета, фокусът попада върху консолидирания бюджет. Консолидираното бюджетно салдо показва състоянието на публичните финанси и от него например зависи дали ще има прекомерен дефицит през 2011 г. или няма да има.

На 24 стр. от доклада е представена консолидираната картина – приходи, разходи, преразпределение през бюджета и бюджетното салдо. Там е записан и дефицитът: -1,983 млн. лв. или 2,5% от очакваният БВП. Това е официално заложеният дефицит при внасянето на бюджета в парламента.

 

Какво се случва от тук нататък?

Влизайки в парламента, бюджетите започват постепенно да се изменят. Промени настъпват както в републиканския, така и в бюджетите на НОИ и НЗОК, всеки един от които влияе на консолидираното бюджетно салдо. Най-яркият пример са промените по отношение на пенсиите, които се одобриха след публикуването на доклада с консолидираната рамка – пенсионната вноска бе вдигната, бяха заложени допълнителни приходи и това автоматично променя както бюджета на НОИ, така и консолидираната рамка. При здравето също настъпиха ред промени, които също са променили картината. Освен всичко това, докато премине през комисиите в парламента и самият републикански бюджет търпи промени. Казано с две думи, консолидираната фискална рамка вече не е същата. Ще се публикува ли вече актуализираната консолидирана фискална рамка?

Отговорът е по-скоро не! Практиката показва, че консолидираната фискална рамка (актуализирана след приемането на всички бюджети) никога не се публикува. Достъпни са самите закони за различните бюджети, което предполага възможността да се прави някаква сметка, но консолидираната рамка просто я няма. Така че, в момента няма публично достъпна информация за това какъв е заложеният дефицит през 2011 г. Най-простото решение е Министерство на финансите да публикува актуалната консолидираната фискална рамка, която със сигурност е изготвена. ИПИ вече изпрати заявление за достъп до обществена информация, с което искаме да ни бъде предоставена тази информация. Ако получим желаните данни, те ще бъдат публикувани на сайта на ИПИ. До тогава обаче ще сме в неведение.


Свързани публикации.