Конкурс за стажанти в ИПИ (август-октомври)

КОНКУРС

за стажанти в

ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

 

ИПИ обявява третия за 2010 година конкурс за стажанти за периода август – октомври 2010 година.

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

1) Как България да привлече чужди инвестиции?

2) Как българското правителство да се справи с бюджетния дефицит?

3) Кой защитава потребителя по-добре – регулацията или конкуренцията?

 

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи.

Текстовете трябва да са форматирани по следния начин:

·          Шрифт – Times New Roman, 12

·          Междуредие – един ред

 

Есетата, заедно с кратка автобиография на български език, изпращайте до 25 юли 2010 година на електронен адрес: [email protected] на вниманието на Зорница Славова.

След като кандидатурите бъдат разгледани, одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и поканени на интервю. Интервютата ще се провеждат в периода 27-29 юли.

 

Какво предлагаме по време на стажа:

·         Работа в офиса на ИПИ

·         Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора

·         Стипендия

·         Препоръка при завършване на стажа

 

Изисквания към стажантите:

·         Очакваме кандидатите да могат да бъдат на разположение в офиса на ИПИ поне 3 работни дни в седмицата.

·         Завършен поне втори курс

·         Интерес към идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.

 

Очакваме Вашите есета!

 


Свързани публикации.