Колко струва пререгистрацията на автомобилите на икономиката?

През седмицата стана ясно, че до 31-ви март тази година всички коли в България трябва да имат регистрационни номера със синя лента, на която да е изобразено българското знаме и да пише BG. По принцип срокът беше до края на 2006 г., но неочаквана промяна в Наредба I- 45 (1) на МВР го съкрати с 9 месеца.

Дали това обаче е наистина наложително, след като заради Европейския съюз (ЕС) ще трябва да се правят нови табели? Според ръководителя на “Пътна полиция” полк. Алекси Стратиев нова смяна няма да има, но това едва ли ще се окаже вярно, тъй като европейските номера са със звездите на Съюза, а нашите без тях.

Ориентировъчна цена на пререгистрацията

Общо около 800 000 превозни средства трябва да са с нови номера до края на март (2). Разходите, директно свързани с пререгистрацията, са около 54 лв./МПС, в т.ч. издаване и монтиране на номера – 30 лв., нов талон за колата – 12 лв. и още толкова под формата на банкови такси. Общо за пререгистрацията на всичките 800 000 превозни средства ще бъдат изразходвани около 43,2 млн. лв., които обаче са само “видимите” разходи. Към тях трябва да се добавят и разходите за изгубеното в чакане време, което според преминалите процедурата е средно около ? работен ден (в някои случаи със сигурност е много повече, след като по информация от медиите е имало и има опашки от чакащи по над 200 метра). При средна месечна работна заплата за третото тримесечие на миналата година от 320 лв. (3), ? работен ден струва средно малко над 7 лв., в общ план 5,6 млн.лв., ако предположим, че изразходваното работно време е наистина толкова малко.

Следователно по най-обща и оптимистична оценка, пререгистрацията струва почти 50 млн.лв. или около 1/9 от процента от прогнозния БВП за 2006 г. При по-детайлен преглед е много вероятно процесът да излезе и по-скъп (обучение на нови служители, специални мобилни групи, които сменят табелки на паркингите на държавните институции, заплащане за извънредно отработено време; някои от тези разходи може да резултират в по-бърза пререгистрация и до някаква степен да компенсират покачването, което създават).

В крайна сметка, при необходимост от повторна смяна на табелите с още по-европейски, сумата, която реално ще е била похабена, е около 50 млн.лв.

Трябва ли да се плаща толкова много?

Голяма част от разходите са предизвикани от дългото чакане, което е разбира се функция от времетраенето за администриране на процеса (наред с други фактори като бързина и квалификация на служителите, организация). От своя страна продължителността на процедурата зависи от действията, които трябва да се извършат и от критериите, които трябва да бъдат изпълнени, като материалният израз на последните са необходимите документи.

Необходими документи за промяна на регистрационен номер (4)

  1. Заявление за регистрация – когато автомобилът е фирмен, заявлението трябва да е с печата на фирмата

  2. Квитанция за платен “пътен данък”

  3. Застраховка “Гражданска отговорност”

  4. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес гр. София, или упълномощено лице ако е за фирми

  5. Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство

 

Считаме за правилно:

  • При пререгистрация да се изискват единствено старите табели, документи за самоличност, както и ново попълнено заявление.

  • Такси за тези услуги или да не са начисляват, или да са до размера на изразходваните консумативи.

Отпадането на точки 2 и 3 не би трябвало да има никакво негативно отражение върху качеството и сигурността на регистрационния процес, доколкото застраховка “Гражданска отговорност” и документ за платен “пътен данък” нямат пряка връзка с подмяната номерата на колите.

Създаването на практики, при които една административна процедура се използва, за да контролира друга е в основата си погрешно, тъй като правилата трябва да се пишат, за да служат на хората, а не едно на друго.

Отпадането на точки 2 и 3 ще доведе от една страна до по-ниски разходи за регистриращите поделения на КАТ и техните “клиенти”, а от друга до ускоряване на регистрационния процес (съкращаване на опашките).

Решения на качествено друго ниво е обединяване на необходимата информация в единен електронен регистър, който да позволява подаване на заявления за регистрация и при нужда осъществяване на справки от служителите. Така всеки в уречения ден и час ще може да получи монтирани новите си табели само срещу документ за самоличност. Спестените разходи на средства и време ще са огромни.

 

––––––––––

(1) Наредбата може да бъде прочетена на адрес http://www.kat.mvr.bg/Nar_I-45.txt

(2) По данни на “Пътна полиция”

(3) Национален статистически институт

(4) Столична дирекция на вътрешните работи направление “Пътна полиция – КАТ” – http://www.kat.mvr.bg/RegDoc.htm

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.