Колко губим заради липсата на повече мобилни оператори?

Колко по-ниски биха били цените на мобилните телефонни услуги, ако вБългария имаше повече от два GSM-оператора? Бихме могли да се опитамеда намерим отговор на този въпрос чрез сравнение с други страни.

Нека вземем за пример Словения. Там има три GSM-оператора, най-големиятот които е Mobitel. Ще използваме за сравнение неговите тарифи за таксуванена мобилните телефонни услуги

Първото, което забелязваме, е значително по-ниската (с 60-70%) ценана предплатените телефонни услуги в сравнение с българските оператори– дневните разговори в рамките на мрежата на словенския оператор сапо 28 стотинки на минута (95 стотинки при Глобул и 79-99 стотинки приМТел), а към други мрежи – 65 стотинки на минута (95 при Глобул и 1.19при МТел). През нощта цената на минута разговор в същата мрежа в Словенияспада до 4 стотинки на минута между полунощ и 5 часа сутринта, докатов България през нощта се прилага същата тарифа за предплатените услуги.

Второ, при основните програми в Словения виждаме още по-ниски цени.Основната програма на словенският оператор предвижда месечна такса от15 лева и цена на минута разговор от 16 стотинки към същата мрежа и37 стотинки към други мрежи. При приблизително същата месечна таксаГлобул предлага единна цена от 47 стотинки на минута, т.е. в Словениятарифата е с 30-60% по-ниска. При такса от 18 лева за икономичен абонаментенплан Мобилтел предлага 48 стотинки на минута в натоварените часове къмсъщата мрежа и 36 стотинки в ненатоварените, т.е. в Словения е около60% по-евтино. При разговори към други мрежи разликата е около 70% междуМТел и Mobitel – Словения.

Трето, словенският оператор предлага по-изгодни условия за различнигрупи от хора – студенти, пенсионери, семейства и т.н., които ползватзначителни отстъпки от месечните такси и тарифите на минута.

Четвърто, сравнението на бизнес тарифите показва, че в България е по-високамесечната такса за бизнес тарифа, докато цените за минута разговор сасравними с тези в Словения.

Пето, в Словения вече могат да се ползват мобилни услуги от трето поколение,т.нар. UMTS, докато в България това засега е невъзможно – нито единоператор няма лиценз за предоставяне на такива услуги.

Таблица 1: Ценина мобилни телефонни услуги

лв. с ДДС

Mтел

Глобул

MobitelСловения

Разлика в цените

Предплатена услуга

0.79-1.19

0.95

0.04-0.65

50-60%

Основна програма:

 

 

 

60-70%

– месечна такса

18

14.4

14.9

 

– разговори

0.36-0.76

47

0.16-0.37

 

Бизнес тарифа

 

 

 

Около 10-15%

– месечна такса

43.2

 

35

 

– разговори

17-58

 

4-45

 

UMTS

123 лева/месeчно

 

Източници: интернет страниците на мобилнитеоператори

Посочените данни показват, че в България се плаща (като месечна таксаи стойност на разговорите) с 25-30% повече отколкото би се плащало,ако имаше повече мобилни оператори. Ако годишните приходи на GSM-операторитев България са около 1 милиард лева, то загубата от по-високите цение 250-300 милиона лева годишно.

 

 


Свързани публикации.