Колко души работят в 10-те най-големи предприятия във всяка област

ИПИ представя кратък анализ на концентрацията на работна сила в най-големите предприятия на областно ниво. За целта използваме специално поискани данни от НСИ за броя на наетите лица в 10-те най-големи предприятия в рамките на всяка област за периода 2001-2013 година. При оценяването на дела на наетите в най-големите предприятия от общо наетите лица в областта сме изключили от сметките сектор „Държавно управление”.

Броят на наетите в най-големите предприятия намалява

През 2001 г. в 10-те най-големи предприятия във всяка една от областите на страната са работили общо 363 хиляди души, което тогава се равнява на 20,15% от всички наети в страната. През 2013 г. техният брой вече е спаднал до 276 хиляди и 13,06% от наетите[1].

Спад на броя на наетите в 10-те най-големи предприятия на областно ниво се забелязва в 21 от 28-те области на страната. Половината от промяната е следствие от намаляването на броя на работещите в най-големите предприятия в столицата. Именно там се наблюдава най-голям спад на дела на наетите в този тип предприятия – от 26,5% на 10,5%. Следват Перник (от 33,2% на 20,9%) и Бургас (от 19,5% на 8,9%).

 

 

Брой на наетите в областта (души)

Дял от всички наети в областта (%)

 

2001

2013

Промяна

2001

2013

Промяна (п. п.)

Благоевград

9 621

9 617

-4

12.41

11.34

-1.07

Бургас

17 797

10 381

-7 416

19.50

8.87

-10.63

Варна

16 970

13 660

-3 310

15.44

9.56

-5.89

Велико Търново

10 744

7 192

-3 552

16.77

11.28

-5.48

Видин

4 842

2 729

-2 113

24.78

17.10

-7.68

Враца

12 863

8 700

-4 163

29.41

23.16

-6.25

Габрово

8 861

9 099

238

21.01

24.13

3.12

Добрич

7 971

5 218

-2 753

20.32

12.94

-7.38

Кърджали

6 137

4 380

-1 757

22.09

15.79

-6.30

Кюстендил

10 451

6 409

-4 042

28.71

22.34

-6.37

Ловеч

7 113

5 754

-1 359

18.93

17.70

-1.23

Монтана

5 268

3 654

-1 614

17.70

13.62

-4.08

Пазарджик

9 410

7 906

-1 504

17.72

13.90

-3.82

Перник

9 798

5 394

-4 404

33.17

20.94

-12.22

Плевен

9 632

9 377

-255

14.39

16.17

1.78

Пловдив

19 200

15 561

-3 639

12.56

7.94

-4.62

Разград

5 432

4 593

-839

21.63

17.99

-3.63

Русе

9 006

7 772

-1 234

14.81

11.44

-3.38

Силистра

3 961

2 682

-1 279

17.28

13.61

-3.67

Сливен

5 354

7 927

2 573

15.98

22.86

6.88

Смолян

4 755

6 058

1 303

15.63

20.00

4.36

София

9 775

9 924

149

17.95

17.35

-0.60

София (столица)

110 457

67 094

-43 363

26.49

10.47

-16.02

Стара Загора

24 628

22 374

-2 254

26.27

22.80

-3.48

Търговище

4 377

5 792

1 415

17.03

21.98

4.95

Хасково

7 284

4 496

-2 788

14.73

8.94

-5.78

Шумен

7 128

6 712

-416

16.98

16.62

-0.36

Ямбол

4 371

5 382

1 011

16.99

18.73

1.74

Общо за страната

363 206

275 837

-87 369

20.15

13.06

-7.09

 

В шест области се наблюдава ръст на броя на наетите в най-големите предприятия – Сливен (+2,6 хиляди души), Търговище (+1,4 хиляди души), Смолян (+1,3 хиляди души), Ямбол (+1,0 хиляди души). В Габрово и София област също има леко увеличение, а в Благоевград няма промяна.

Как стоят нещата през 2013 г.

През 2013 г. най-висок е делът на наетите в 10-те най-големи предприятия в областите Габрово (24,13%), Враца (23,16%), Сливен (22,86%), Стара Загора (22,80%) и Кюстендил (22,34%). Над 20% е съотношението още в Търговище, Смолян и Перник. В много от тези области оперират някои от най-големите държавни предприятия, и в частност – тези от енергийния сектор.

Относителен дял на наетите в 10-те най-големи предприятия през 2013 г. (%)

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ

 

Прави впечатление, че в най-развитите в икономическо отношение области на страната, делът на наетите в 10-те най-големи предприятия отчита ясна тенденция на спад. Такава е ситуацията в София (столица), Пловдив, Варна и Бургас. Във всяка една от тях вече под 10% от наетите работят в най-големите предприятия – обстоятелство, което до голяма степен е продиктувано от увеличаващия се дял на наетите в сектора на услугите.

 

 


[1] Бързият спад на този дял е отчасти следствие и от повишаване на общия брой на наетите в икономиката – 1,8 млн. души през 2001 г. спрямо 2,1 млн. души през 2013 година. Икономическа дейност „Държавно управление” е изключена от сметките.


Свързани публикации.