Колко би получила всяка община от преотстъпването на 1/5 от подоходното облагане?

В рамките на представянето на „Регионални профили 2017“, ИПИ предложи преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Това е старо предложение на ИПИ, което е подробно разписано и аргументирано в статията „Фискална политика и регионално развитие: Препоръки за промени в подоходното облагане“ (2014). В началото на тази година също излязохме с позиция, която вземаше под внимание и тенденцията на покачване на местни данъци – „Общините ще вдигат данъци, докато не сменим модела“ (2017).

Предложението на ИПИ е подоходният данък да се събира както досега (от НАП), като автоматично да се преостъпват 1/5 от приходите на принципа „парите следват личната карта“ – парите отиват там, където е регистрирано лицето. Сметките на ИПИ показват, че този ресурс би се равнявал на 634 млн. лв. за 2018 г., което означава почти удвояване на собствените данъчни постъпления на общините. Тази реформа би подобрила неимоверно състоянието на общинските бюджети, създавайки възможности както за покриване на задължения, така и за нови капиталови разходи. Създават се и стимули на местните власти да работят за повече инвестиции, по-висока заетост и трудови доходи.

На картата ТУК може да се види как тези 634 млн. лв. биха се разпределили по отделните общини. Сметките на ИПИ са на база брой работещи и нива на заплати във всяка община, като липсват данни само за две общини. Подобна сметка най-вероятно е правена и в НАП, но към момента не е публично достъпна. Общият извод е, че всички общини биха спечелили от реформата, като тези, които концентрират повече икономическа активност (по-висока заетост и по-високи заплати), ще получат ресурс, който би ги направил в пъти по-независими от централната власт.

ВИЖ КАРТА


Свързани публикации.