Колко автомобили имат държавните служби

През седмицата стана ясно, че според констатациите на Сметната палатасъс средства, предоставени за реформа в съдебната система са закупуваниавтомобили. Средствата не са изразходвани според решението на Министерскиясъвет и Висшия съдебен съвет, а отчетените разходи за коли не са били предвиденив утвърдения от министъра на финансите разчет на капиталовите разходи за2003 г.

Това не е първи случай, в който се случва нещо подобно – в края на 2003година например Комисията за защита на личните данни реши да закупи скъпиавтомобили вместо да възстанови в държавния бюджет 300 хиляди лева (коетое около 1/3 от бюджета на комисията). Тогава членове на комисията заявиха,че са били поставени пред избора да похарчат парите или да ги върнат в държавниябюджет и те са решили, че трябва да ги похарчат.

Таблица 1: Моторни превозни средства в държавните структури<td style="border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 0.75pt; borde

Свързани публикации.

ИнституцияОбщ брой МПСЛеки автомобилиСанитарни линейки
Общо87014695893
Конституционен съд22 
Съвет за електронни медии33 
Държавна комисия за енергийно регулиране33 
Комисия за защита на конкуренцията55 
Министерство на младежта и спорта3216 
Министерство на отбраната1822838
Национален статистически институт4035 
Комисия за регулиране на съобщенията3535 
Министерство на културата21141 
Министерски съвет1487611
Народно събрание9782 
Министерство на правосъдието2269411
Министерство на труда и социалната политика1951811
Министерство на икономиката386226 
Министерство на транспорта и съобщенията31527912
Министерство на образованието и науката1593357 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството692402 
Министерство на здравеопазването1323424820
Министерство на външните работи465460 
Министерство на финансите579492 
Министерство на земеделието и горите21691454 
Министерство на вътрешните работин.д.н.д.