Кой каза, че комунизмът си бил отишъл?(идеи за експроприация на лични спестявания)

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През изминалата седмица комисията по осигурителни отношения към Националния съвет по тристранно сътрудничество обсъди готвените промени в Кодекса за задължително осигуряване. На някой му хрумнала брилянтната идея, че за да може да се изплащат пожизнени пенсии на осигурените, които надминат предвидената средна продължителност на живота, трябва да се конфискуват средствата, натрупани от допълнително задължително осигуряване в частен фонд, по личните партиди на починалите осигурени. Т.е. ако човек, който 30 и повече години е плащал осигуровки, с което системно е намалявал разполагаемия доход на семейството си, умре един месец след пенсионирането си, неговите наследници губят права над пенсионните спестявания на техния близък. В случай, че същият човек почине преди пенсионирането си, неговите наследници ще имат право да получат натрупаните по личната му партида средства в пълен размер.

Коментар:

Идеята на допълнителното пенсионно осигуряване в частни пенсионни фондове и по индивидуални партиди бе да се стимулират осигурените да се осигуряват самостоятелно. По този начин у хората трябваше да се създаде усещането, че пенсионната осигуровка е вид отложено потребление, т.е. спестяваш днес, за да си ги харчиш по-късно. Това, което се предлага в момента, обезсмисля всичко това и носи три красноречиви послания към младите хора в тази държава:

Послание №1 – Не е задължително държавата да изпълнява това, което ви е обещала.

Винаги може да се яви правителство и мнозинство, което да вземе решение, отменящо уж гарантираните ви вече права. От една страна днес ни карат да плащаме едни пари, наречени незнайно защо „пенсионни осигуровки“, за да ги дават в края на същия месец на други хора. Срещу това ни обещават, че като остареем, ако някой все още е навит да следва тази безумна пирамидална схема, ние вероятно също ще получаваме някакви доходи, за да преживяваме. От друга страна ни казват, че дори и средствата от допълнителните ни индивидуални партиди, които са си лично наши спестявания, всъщност вече нямало да бъдат наши и няма да могат да се наследяват от нашите деца, а ще се дават пак на чужди хора, ако имаме „неблагоразумието“ да умрем след като се пенсионираме.

Послание №2 – Частната собственост в тази държава не е това, което е.

След като могат да бъдат конфискувани средствата от индивидуалните партиди в пенсионните фондове на починали пенсионери, защо да не може да се вземе решение, ако някой, например почине след 65 годишна възраст, жилището му да се дава на бездомни старци, които са го надживели, а пък личната му допълнителна доброволна осигуровка да отива за социални пенсии на такива, които през целия си живот не са внесли и един лев.

От тук следва и третото най-плашещо послание, а именно, че като привършат с имуществото на умрелите може да дойде ред и на това на живите и тогава Бог да им е на помощ на тези, които по някаква незнайна причина ще са останали да живеят в тази страна.

От нормално гледище имуществото на поминалите се е достояние на техните наследници. В това се състои смисълът на идеите за живот след смъртта. В България най-вече комунизмът живее, след като се е поминал.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.