Кои законопроекти, внесени в Парламента, трябва да се разглеждат (11-15 април 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Внесен за разглеждане на 31 март от Огнян Янакиев, Ивайло Тошев, Веселин Петров, Георги Колев, Иво Димов (ПГ на ГЕРБ, „Атака”, „Синята коалиция”, ДПС)

·         Причини: зачестилите незаконни залагания

·         Цели: гарантиране на спазването на наложената по реда на Закона за опазване на обществения рез при провеждане на спортни мероприятие забрана за посещения на спортни мероприятия; гарантиране на целесъобразното и нормално провеждане на спортни мероприятия; гарантиране на спазването на установения разрешителен режим за организиране на хазартни игри

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Държавите членки се насърчават да осигурят действия за осигуряване на по-високо равнище на защита на гражданите при спортни събития

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи

Внесен за разглеждане на 30 март от Емилия Масларова, Петър Курумбашев,  Драгомир Стойнев, (ПГ на Коалиция за България)

·         Причини: Няма посочени в проекта

·         Цели: за неуредени въпроси в Закона за Министерството на вътрешните работи да се прилага Закона за държавния служител

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Директива на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС в аспект на организация на работното време на служителите

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Внесен за разглеждане на 13 април от Михаил Миков, Евгений Желев, Драгомир Стойнев, Георги Божинов (ПГ на Коалиция за България)

·         Причини: Няма посочени в проекта

·         Цели: премахване на ограничението хората с увреждания да гласуват само след представяне на документ от ТЕЛК или НЕЛК

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.