Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (20-24 юни 2011)

Законопроект за допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Внесен за разглеждане на 21 юни от Меглена Плугчиева – Александрова (ПГ на „Коалиция за България”)

·         Причини: Желанието за стимулиране на раждаемостта сред студентките

·         Цели: В обхвата на еднократните помощи за отглеждане на дете до навършването на една година на детето към майките, студентки в редовна форма на обучение, да се добавят и майките, докторантки на редовно обучение

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Внесен за разглеждане на 17 юни от Министерски съвет

·         Причини: Желанието за увеличаване на автономията на висшите училища

·         Цели: Предлага се да отпадне ограничението за определяне на такси за обучение срещу заплащане за образователно-квалификационна степен „магистър”; разширява се правото на университетите да се сдружават

·         Финансови средства: Не изисква допълнителни средства

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове  предложеният законопроект няма отношение към правото на Европейския  съюз

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.