Кога България ще стане развита страна?

Според данни на Евростат за 2005 година България и Турция са най-бедните страни сред членките и кандидатките за членство в ЕС. Брутният продукт на човек от населението в България през 2005 година е едва 31% от средното ниво в разширения Европейски съюз /измерено според паритета на покупателната сила, т.е. какво може да си купи един човек с една и съща сума в две различни страни/. В същото време САЩ имат брутен продукт на човек, който е равен на 156% от средното в ЕС25. Следователно, българските граждани са повече от пет пъти по-бедни от американците. 

Таблица 1: БВП на човек в сравнение с ЕС

СтранаБВП на човек по ППС, 2005
Люксембург224.6
САЩ156.2
Норвегия155.9
Ирландия140.8
Канада128.4
Дания122.0
Австрия121.9
Великобритания119.9
Исландия118.7
Белгия118.5
Холандия118.1
Швеция117.0
Финландия115.9
Япония115.1
Франция110.2
ЕС 15108.8
Германия107.8
Италия103.9
ЕС 25100.0
Испания98.5
Гърция82.5
Кипър82.1
Словения79.3
Португалия71.7
Чехия71.4
Малта70.8
Унгария62.3
Словакия53.7
Естония53.0
Литва50.1
Полша48.0
Хърватия47.0
Латвия45.6
Румъния32.9
България31.2
Турция29.5

Източник: Евростат; Забележка: данните са по паритет на покупателната способност /ППС/, ЕС 25=100


Свързани публикации.