Карти: Ученици в професионалните училища

След като представихме разпределението и динамиката на учениците в общообразователните училища, тази седмица на „265 истории за икономика“ се спираме и на учащите в професионалните. Картите представят както абсолютният брой на учениците в професионалните училища в периода между учебните 2017/18 и 2020/21, така и съотношението им към населението в отделните общини.

 

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/232

През 2021 г. в страната има 139 хиляди ученици в професионални училища, в 210 от 265-те общини в страната. Приблизително 1/7, или малко над 20 хиляди от тях са в столицата, 8,5 хиляди – в Пловдив, 6,9 хиляди – във Варна и т.н. Тенденциите в големите общини са противоположни, като в рамките на последните пет години броят на учениците в професионалните училища в София и Варна се увеличава, а Пловдив, Бургас и Стара Загора регистрират спад. Броят на общините с под 1000 учащи в професионални училища е 182, като най-малко са те в Трън (8) и Долна Митрополия (9).

 

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/234

Концентрацията на професионално образование е най-висока в общините със силно развита  преработващата промишленост или съседните им – в Правец има 103 ученика на 1000 души, в Копривщица – 101, в Сопот – 77.  Под 20 на 1000 души са те в 110 общини. В по-големите общини относителният им дял е по-нисък – в столицата има 15 на 1000 души от населението, във Варна – 20, в Пловдив – 25.


Свързани публикации.