Карти: Ученици в общообразователните училища

В седмицата на зрелостните изпити на „265 истории за икономика“ представяме разпределението по общини на учениците в общообразователните училища. Въпреки че броят на учениците в страната постепенно намалява през последните години, в някои от по-големите общини тенденцията е обратна – наблюдава се ръст.

 

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/230

Очаквано голяма част от учениците в общообразователните училища са съсредоточени в големите общини с най-много население. През учебната 2021/22 г. от 558 хиляди ученици 118 хиляди са в столицата, 32 хиляди в Пловдив, други 30 хиляди – във Варна, а с по над 10 хиляди ученици са и Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. В общо 170 общини учениците са под 1000, а най-малко учат в общообразователните училища в Ковачевци (16 ученика) и Макреш (20 ученика). Спад в броя на учениците в общообразователните училища се наблюдава в 235 от 256-те общини на страната, като най-значителен е той във Враца (-1325 ученика в рамките на пет учебни години), Пазарджик (-929 ученика) и Добрич (-888 ученика). За същия период почти целият ръст е съсредоточен в столицата (5964 ученика), следвана от Несебър (168 ученика).

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/231

Претеглени спрямо населението, в повечето общини – общо 179 – има между 50 и 90 ученика в средно на 1000 души. Най-висок е техният брой в Челопеч (206) и Твърдица (123), най-нисък – в Ковачевци (11) и Георги Дамяново (15). В столицата на 1000 жители има по 90 ученика, в Пловдив – 93, а във Варна – 89.


Свързани публикации.