Карти: Разпределение на общинските разходи

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението и динамиката на общинските разходи в периода 2016-2019 г. Картите илюстрират както годишните разходи в номинално изражение, така и средната стойност на човек от населението. Индикаторите са  показателни за особеностите на финансите и бюджетирането на конкретните общини, така и за неравенствата в разпределението на общинските средства.

 

|Интерактивна версия на картата|

През 2019 г. най-високите общински разходи са в най-голямата община в страната – Столична, с 1,36 милиона лева, следвана от Варна (367 милиона лева), Пловдив (312 милиона лева) и Бургас (213 милиона лева). С най-малко разходи от своя страна са най-малките по население общини – Антон (1,8 милиона лева), Трекляно (1,9 милиона лева), Макреш (2,1 милиона лева). Повечето общини се разполагат в диапазона до 20 милиона лева разходи, като с толкова са 189 общини; над 100 милиона лева разпределят 6 общини. Почти всички общини отбелязват ръст в разходите си в периода между 2016 и 2019 г., като спад има при шест от тях: най-чувствителният е в Балчик (-11,5%), а 41 общини са увеличили разходите си с над 50% в рамките на четирите години.

|Интерактивна версия на картата|

На човек от населението общинските разходи през 2019 г. варират между 646 лева на човек в Родопи и 4895 лева на човек в Челопеч. Повечето общини в които разходите на човек от населението са високи са групирани в пограничните и планински райони, където населението е относително малко, но въпреки това местната власт е длъжна да изпълнява основните си функции и да поддържа ключови публични услуги. Високи са разходите и в Средногорието, както и в общините, където водещият отрасъл е енергетиката.  Повечето общини харчат  между 800 и 1400 лева на човек от населението през 2019 г.


Свързани публикации.