Карти: Добавена стойност в общините през 2019 г.

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика” 

Тази седмица в „265 истории за икономика“ представяме данните за добавената стойност по факторни разходи на нефинансовите предприятия в общините в България за 2019 г. Илюстрираме два индикатора: добавена стойност в номинално изражение и  добавена стойност средно на човек от населението. Поради липсата на данни за брутния вътрешен продукт на общинско ниво, индикаторът се ползва за измерване на силата, потенциала и производителността на местните икономики.

|Интерактивна версия на картата|

За целите на сравнението между различните общини и групи общини, добавената стойност на човек от населението е по-показателна. Очаквано, най-висока е относителна стойност на показателя в общините, чиято икономика е доминирана от енергийния сектор – Гълъбово (59 хиляди лева/човек) и Раднево (47 хиляди лева/човек). Вероятно в Козлодуй стойността на показателя е сходна, но данните са конфиденциални според правната уредба за дейността на Националния статистически институт. Много висока е добавената стойност и в Девня – 57 хиляди лева/човек, благодарение на силната индустрия на общината. След тези общини се нарежда столицата (24 хиляди лева/човек) и индустриалните общини около нея – Божурище, Елин Пелин и Костинброд, съответно с по 21, 17 и 17 хиляди лева/човек. Общини с висока добавена стойност на човек виждаме и в периферията на останалите индустриални центрове – около Пловдив, Габрово и Стара Загора. Важно е да отбележим и конфиденциалността на данните за Пирдоп, Мирково, Челопеч и Крумовград, които също биха се наредили в челото на класацията. Обратно, крайграничните и планинските райони с някои ограничения се характеризират с ниска добавена стойност на човек от населението.

|Интерактивна версия на картата|

Номиналната добавена стойност най-вече отразява абсолютния размер на местната икономика. Очаквано най-висока добавена стойност се създава в столицата –  32 милиарда лева  2019 г., следвана от Пловдив с 3,9 милиарда лева, Варна 3,5 милиарда лева и Бургас с 2,1 милиарда лева. Обратно, най-малките местни икономики са тези на Трекляно (общо 112 хиляди лева добавена стойност), Чавдар (646 хиляди лева) и Ковачевци (1,2 милиона лева). По-голямата част – общо 187 – са общините с обем на добавената стойност под 100 милиона лева годишно за 2019 г.


Свързани публикации.