Карти: Брой и дял на наетите в туризма по общини

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Туризмът е един от най-силно ударените сектори от коронавируса. Банско е под карантина, а летният сезон е потенциално нулев. ИПИ публикува данните за наетите лица в хотелите и ресторантите по общини, както и техният дял от всички наети в нефинансовите предприятия.

Общият брой на наетите в нефинасовите предприятия в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ през 2018 г. надхвърля 118 хиляди души. Трябва да се отчете, че значителната разлика в броя на заетите и наетите в сектора – с почти 50 хиляди души повече са отчетените заети, е в следствие на високия дял на самонаетите и относително големия сив сектор. На картите представяме само данните за наетите от отчетите на предприятията.

Като абсолютен брой на наетите в хотелите и ресторантите на първо място е Столична община с близо 34 хил. наети, следвана от Варна с около 13 хил. наети. Несебър и Пловдив са със съответно 7,4 и 7,3 хил. наети, а на пето място е Бургас с 4,3 хил. наети. В повечето общини броят на наетите в туризма не надхвърля 100 души, като в 99 общини са под 50 души.

Виж картата на броя на наетите в хотели и ресторанти:

https://265obshtini.bg/map/36

*Данните на НСИ за наетите лица са преизчислени в еквивалент на пълна заетост

В повечето общини в страната, делът на наетите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ не е особено висок, като в общия случай достига 3-5% от всички. В Столична община, Пловдив и Стара Загора този дял е около 5-6%. 

В общо 23 общини делът на наетите в туризма е над 15%. Във морските общини този дял е най-висок, като в Созопол, Несебър и Приморско нахвърля 50%, тоест половината от всички наети са в туризма. В планинските курорти туризмът също формира голяма част от заетостта – 44% от наетите в Банско са в хотелите и ресторантите.

Виж картата на дела на наетите в хотели и ресторанти:

https://265obshtini.bg/map/37

*Картата показва броя на наетите в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ като дял от всички наети в нефинансовите предприятия. 

Данните на НСИ за наетите лица са преизчислени в еквивалент на пълна заетост


Свързани публикации.