Карта: произведена продукция в туризма

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Тъй като туризмът е най-тежко засегнатият от кризата отрасъл на българската икономика, след заетостта в сектора, днес в „265 истории за икономика“ ИПИ представя и структурата на произведената продукция в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Картата представя произведената продукция (поради липсата на брутен вътрешен продукт на общинско ниво) в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ за 2018 г. в хиляди лева. Общо за страната произведената продукция е в размер на 4,2 милиарда лева, но тя далеч не е разпределена равномерно по територията на България.

Оформят се най-общо две групи общини – едните са големи икономически центрове, в които силната дейност на хотелите и ресторантите е следствие най-вече на голямото струпване на население с относително високи доходи, съчетано с бизнес пътувания и градски туризъм. Такива са Столична община (1,4 милиарда лева) и Пловдив (248 милиона лева).

Другата група са малки и средни по големина общини, чиито икономики са силно зависими от туристическия бранш – най-големите сред тях са Несебър (427 милиона лева), Балчик (138 милиона лева) и Банско (78 милиона лева). По-интересен казус са Бургас и Варна, които имат по-диверсифицирани икономики, но диспропорционално голям дял на туризма в тях – съответно 141 и 566 милиона лева през 2018 г..


Свързани публикации.