Карта: Наети в публичния сектор по общини

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме броя на наетите в обществения сектор по общини за 2018 г. На вече публикувани карти може да видите и дела на наетите в публичния сектор (тук), средната заплата в публичния сектор (тук) и разликата в заплатите между частния и публичния сектор (тук) за всички общини в страната.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Общо 533 хил. са наетите лица в обществения сектор през 2018 г., като това са 23% от всички наети лица в страната. Близо 140 хил. са наетите лица в обществения сектор в столицата, което е около 27% от целия обществен сектор. Концентрацията в София не е много висока и дори е по-ниска от тази в частния сектор. Въпреки че държавната администрация е концентрирана в столицата, по-голяма част от наетите в обществения сектор – в сфери като образование, здравеопазване, социални услуги и т.н., са всъщност разпръснати в цялата страна.

Пловдив и Варна са на второ и трето място със съответно 32 и 26 хил. наети в обществения сектор. В поне 73 общини в страната има по 1000 или повече наети в обществения сектор. Дори и в най-малките общини, с някои дребни изключения, има поне 100 наети в обществения сектор. В тези общини често и наетите в обществения сектор са повече от наетите в частния сектор (виж тук).


Свързани публикации.