Карта: Дял на градското население в общините

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме сравнение между общините според дела на градското население в тях. Индикаторът илюстрира степента на урбанизация, като може да се ползва и за приближение за достъпа до определен вид удобства, характерни по-често за градските територии – например канализация, улично осветление или широколентов интернет. При прегледа на данните трябва да се има предвид, че те зависят силно от начина, по който са начертани административните граници на общините, особено в случаите, където градски части са отделени от близки земеделски или индустриални райони (както е случаят с Добрич и Добрич-селска община, Ямбол и Тунджа, Пловдив и околните общини).

|Интерактивна версия на картата|

През 2019 г. броят на общините, където населението, живеещо в градове е 0% е 47 – в тях самият общински център е село, а урбанизирани територии отсъстват. Обратно, със 100% градско население са 6 общини, по горепосочените причини. Интересен случай е Столична община, която е с дял на градското население 95,6%, но в територията и попадат и няколко села. Най-голям брой общини спадат в диапазона между 40 и 60% население в урбанизираните райони, но в някои региони – най-вече в Северозапада и Североизтока – преобладава населението в селата. Общините с голямо население – предимно градски – обаче силно изкривяват картината, тъй като на национално ниво към 2019 г. 74% от населението живее в градовете, с тенденция делът му да расте.


Свързани публикации.