Как ще се развива пазарът на труда

Агенцията по заетостта (АЗ) публикува новото си проучване за потребностите от работна сила. Докладът представя анализ и прогноза на търсенето на пазара на труда през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години.

Дисциплината и инициативността са най-ценени

Сред търсените знания и умения най-много работодатели са посочили умението за самоконтрол и дисциплина като едно от най-важните за тяхната фирма. Този резултат се запазва от миналогодишното проучване. На второ място е посочено умението за работа под напрежение (65,8%). Сред търсените компетенции пък, за разлика от предходните проучвания на АЗ, където възможността за общуване на роден език е най-важната, през 2022 г. най-търсената компетентност е инициативността и предприемачеството. На второ място остава общуването на роден език, а на трето – умението за учене.

Работодателите ще наемат нови хора

Резултатите от проучването показват, че 16,1% от работодателите ще наемат нов персонал. Отнесени към съвкупността, това са близо 61 хиляди работодателя, които декларират намерение през следващите 6 месеца да наемат близо 129 хил. работници. Този дял е по-висок отчетения в проучванията за предходните две години, което показва, че можем да очакваме ново раздвижване на пазара на труда, а негативните последствия от пандемията изглежда вече отшумяват. Това се доказва и данните за различните причини за освобождаване на персонал – като основна такава е посочено намаляването на обема на продажби и услуги (36,2% от случаите), докато Ковид-19 като причина за уволнения е на едва шесто място (8,2%).

Ръст на заетите в строителството и индустрията

Секторното разпределение на нагласите на работодателите за наемане на персонал показва, че в сектор „Строителство“ най-често ще се търси нов персонал – 22% от работодателите имат намерение на наемат хора. Следващият сектор, при който може да се очаква ръст е „Индустрията“ – 21% от работодателите възнамеряват да наемат.

Пазарът на труда се готви за летния сезон

През следващите 12 месеца най-много работници и специалисти ще се търсят в сектора на ресторантьорството и хотелиерството (22 хиляди), следвани от тези в строителството (13 хиляди) и производството на облекло, текстил и кожи (11 хиляди). Конкретни най-търсени професии ще са сервитьор-барман (6,7 хиляди), готвач (6,2 хиляди) и машинен оператор (5,6 хиляди). И при тези резултати се вижда очакванията за по-добър туристически сезон в сравнение с миналата година, както и възстановяване на ресторантьорския бизнес – търсенето за сервитьор-бармани нараства с 38%.

В дългосрочен план ще се търсят учители и работници в търговията

Проучването показва, че след 3-5 години работодателите считат, че ще имат най-голяма нужда от висшисти от направленията „Педагогика“, „Икономика“ и „Електротехника, електроника и автоматика“. Сред търсените специалисти със средно образование пък ще бъдат тези в търговията на едро и дребно, строителството и производствените технологии (текстил, облекло, обувки и кожи, машиностроене и др.). В близките 3-5 години ще се разкрият работни места за 174 хил. лица с висше образование и 209 хил. лица със средно образование.


Свързани публикации.