Как се подобрява финансово състояние на предприятие: урок за счетоводители

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В пресата беше обявено, че държавата вероятно ще увеличи капитала на БДЖ със 130 млн. лв. – точно колкото е дългът на държавната компания към държавния бюджет. Това е все още само предложение, но според изнесената информация се водят преговори между представители на министерството на финансите и министерството транспорта и съобщенията. Тъй като подобна трансформация на дълга беше извършена по отношение на „Булгаргаз“ по времето на миналото правителство, нашите очаквания са, че това най-вероятно ще се случи сега и с БДЖ. Тук анализираме от икономическа гледна това чисто счетоводно преструктуриране в БДЖ.

Държавата има вземане от предприятие, в което тя е единствен акционер. Отношението на този дълг към собствения капитал на БДЖ е 13/20. Според обсъжданото предложение този дълг ще изчезне от пасивите на компанията, като в същото време ще бъде увеличен собственият капитал, следователно балансовото число няма да се промени.

Формалното аргументиране на предложената схема е, че това е необходимо, за да се подобрят финансовите показатели на БДЖ преди разделянето на компанията на две. Вероятно такова ‘подобряване’ може да има единствено в счетоводния смисъл. Няма да има обаче реална промяна на финансовото качество на компанията след замяната на дълг за дялове. За да се случи реална промяна на качеството на финансовите показатели, е нужна промяна в динамиката на продажбите, разходите, структурата на активите и пр.

Ако дяловете в БДЖ струват пари, то подобно трансформиране на пасивите на компанията може да се третира като изплащане на задълженията. Доказателство, че дяловете на БДЖ не струват нищо, е фактът, че на другите кредитори на БДЖ се плаща или с пари (например на работниците), или с активи („Булгаргаз“ получава трафопостовете на БДЖ срещу вземането си от 35 млн. лв.).

Считаме подобна операция за индиректна субсидия на държавата към БДЖ, т.е. държавата приема да получи срещу своето вземане дялове, които не струват нищо. (повече). Припомняме, че субсидиите има най-общо следните ефекти върху бизнес средата:

“ Изкривяване на стимулите в икономиката, които се очаква да насочат ресурсите към тяхната най-производствена употреба.

“ Внасяне на несправедливост в третирането от държавата; правителството взима от едни и дава на други.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.