Излишък, резерв и дългове

Министерството на финансите обяви данните за изпълнението на държавния бюджет до края на юни 2005 година, както и данни за наличния фискален резерв към края на полугодието. Същевременно, в края на юли бяха изплатени последните брейди облигации, т.е. беше изплатен държавен дълг. Данните, както и през последните месеци, са много положителни и показват възможности за предприемане на различни реформи, които да увеличат благосъстоянието на българските граждани.

Излишък

За периода от началото на 2005 година до края на юни приходите в държавния бюджет са 8.85 милиарда лева. Разходите за същия период са 7.72 милиарда лева. Консолидираният бюджетен излишък е 1.13 милиарда лева. Спрямо предходния месец увеличението на излишъка е над 130 милиона лева. Спрямо предходната година ръстът на излишъка е над 28%. Най-вероятно през 2005 година преизпълнението на бюджета ще надмине нивото от 1.5 милиарда лева, достигнато през 2004 година.

Тези нива на бюджетен излишък показват, че предложението за намаление на данъците и въвеждане на плосък данък от 10% за данъка върху печалбата, осигуровките и данъка върху доходите можеше да се реализира още от началото на 2005 година /точно както показваше прогнозата, направена от Института за пазарна икономика/. В настоящия момент, при предстоящото начало на бюджетната процедура, е добре да се заложи значително намаление на данъчната тежест за следващата година, за да не пропуснем още една благоприятна година за намаление на данъчната тежест.

Фискален резерв

Към края на юни 2005 година фискалният резерв на правителството е 5.2 милиарда лева. След евентуалното завършване на сделките за приватизация на топлофикационните дружества и други обекти е възможно фискалният резерв да нарасне значително. Друг приток на средства във фискалния резерв е и бюджетният излишък за 2005 година. При тези условия след няколко месеца фискалният резерв може да достигне още по-високи нива, дори и след като отчетем изплатените брейди облигации в края на юли. Такива високи нива на резерви могат да стимулират следващо правителство /каквото и да е то, но особено ако е ляво/ да извършва политика на харчене на средства за неефективни държавни проекти или за откровено раздаване на средства на близки кръгове и групи. За да се избегне подобно развитие, би било добре средствата от резерва, които надхвърлят минималния изискуем резерв, да се използват за по-ефективни операции, като изплащане на държавен дълг.

Дългове

В края на юли правителството изплати голяма част от държавните дългове – на стойност над 600 милиона долара. В резултат в момента общата сума на държавния и държавногарантирания дълг е около 7 милиарда евро, т.е. с почти 1 милиард евро по-малко отколкото е бил преди половин година. Наличието на значителни резерви над минималните изисквания позволява държавният дълг да се намали още по-значително – от сегашните 7 милиарда до около 5-5.5 милиарда евро. Това ще намали ежегодните бюджетни разходи за заплащане на лихви с поне 150 милиона лева. Тези спестени средства могат да се използват след това за намаление на данъчната тежест или за ефективни разходни програми.

  

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.