Искате вноски? Пуснете спешно частна здравна каса!

В-к 24 Часа, 22 Септември 2009 г.

Tежки санкции за неплащане на здравни осигуровки обмисля Министерството на здравеопазването, за да събере 1 млрд. лв. от неосигуряващите се и да попълни бюджета за здравеопазване.

На пръв поглед звучи логично, но е необходим и по-дълбок анализ. Ясно е, че едва ли ще се съберат 1 млрд. лв. допълнителни приходи. Имаме около един милион неосигурени, ако всички те платят здравни вноски, ще се съберат около 250 млн. лв. В допълнение част от неосигурените вероятно от години не живеят в България, други са починали, а трети няма да имат пари да платят – следователно събраната сума едва ли ще достигне и 100 млн. лв.

Между другото, в България здравното осигуряване е задължително – и въпреки това почти 15% от населението не плаща здравни осигуровки. В същото време в САЩ здравното осигуряване не е задължително – а също около 15% нямат здравни осигуровки.

Явно задължително или не винаги има хора, които не се осигуряват. И този въпрос не се решава толкова лесно. Най-малкото защото след 1-2 г. влизаме в Шенген и границите ще изчезнат, т.е. няма как да спрат някого на границата за неплатени осигуровки, ако граница няма.

Трябва да е ясно, че ако здравната каса иска хората да й плащат осигуровки, тя трябва да се интересува от тях. В момента касата дори няма актуални адреси и телефони на неосигурените, не знае дали тези хора са въобще в България или са емигрирали.

По този повод нека не забравяме, че последното преброяване на населението беше преди почти десетилетие и никой в България не знае колко хора са напуснали страната от тогава насам.

Всяка една фирма се интересува от своите клиенти, същото трябва да прави и здравната каса. Но тя не знае какви са тези хора, защо не се осигуряват, какво не им харесва в системата и пр. Без такъв анализ не могат да се вземат сериозни мерки.

* Ако неосигурените са емигрирали, няма как да плащат осигуровки в България.

* Ако те не знаят, че трябва да се осигуряват, тогава са необходими информационни мерки.

* Ако те не харесват здравната система, тогава са необходими мерки за подобряване на качеството на обслужване.

* Ако хората смятат, че са здрави и затова не им трябва здравна осигуровка – тогава отново им е необходима по-скоро информация.

Има хора, които не плащат здравни вноски, защото и бездруго когато отидат на лекар или в болница, им се налага да плащат (под масата или по друг начин) – това също е стимул за неплащане и трябва да се помисли как да се премахне.

Според едно изследване почти 3/4 от българите не одобряват дейността на здравната каса. Това също е сериозен проблем. За да си плащат хората осигуровките и да нямат стимули за укриване, те трябва да знаят, че срещу вноските си ще получат добра здравна услуга.

А те не получават – според Световната здравна организация качеството на здравната система у нас е много ниско – на 102-о място в света сме.

Според мен тук е разковничето на проблема. Когато здравната система стане качествена и постави в центъра на вниманието си пациента, тогава хората сами ще търсят начин да се осигуряват, а няма да бягат от системата.

Но как да се промени тази система?

Накратко, трябва да се премахне монополът на здравната каса. Ясно е, че докато го има, тя не е изложена на конкурентен натиск и не се интересува много-много от своите клиенти – осигурени и болни. Хората трябва да имат избор в коя здравна каса или здравен фонд да си внасят здравните вноски и да се махнат от сегашната монополна каса, ако не са доволни.

Лесно е да се каже, но трудно е да се направи – особено изведнъж. Затова имам друго предложение – да направим "пилотен проект" на здравната реформа. Например още през 2010 г. може да се даде право на 100 хиляди души да се прехвърлят от държавната здравна каса в частен здравен фонд.

Ако проектът се окаже успешен, през 2011 г. ще се позволи на още повече хора да се прехвърлят в конкурентни фондове. Ако всичко е наред, в началото на 2012 г. може изцяло да се либерализира пазарът и всеки да има избор на здравен фонд.

Ето как можем да направим радикална реформа – но постепенно и на стъпки, без да рискуваме и избягвайки големи фалове. И след няколко години можем да имаме система като в Холандия, където здравното осигуряване е изцяло в частни фондове, а държавата е просто регулатор на системата.

 


Свързани публикации.