ИПИ търси старши икономист и правен експерт

Институтът за пазарна икономика е сред водещите мозъчни тръстове в България с повече от 20-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

Институтът разширява дейността си и търси старши икономист и правен експерт.

СТАРШИ ИКОНОМИСТ

 

ПРАВЕН ЕКСПЕРТ

Изисквания

Идеалният кандидат ще е мотивиран човек, който има:

 • Висше икономическо образование (магистър или по-висока степен);
 • Минимум 3 години опит в областта на икономическите анализи;
 • Споделяне на ценностите за свободен пазар, конкуренция и ограничена държава;
 • Много добро познаване на българската икономика;
 • Много добро познаване на икономическата теория и опит в приложението на статистически и иконометрични техники/софтуер;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Аналитично и логическо мислене.

 

 

Изисквания

Идеалният кандидат ще е мотивиран човек, който има:

 • Висше юридическо образование;
 • Минимум 3 години практически юридически опит;
 • Споделяне на ценностите за свободен пазар, конкуренция и ограничена държава;
 • Опит в оценка на законодателството;
 • Опит в анализа на състоянието на съдебната власт;
 • Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
 • Аналитично и логическо мислене.

Описание на длъжността

 • Изготвяне на икономически анализи и прогнози;
 • Анализиране на влиянието на икономическата политика и изготвяне на становища;
 • Участие в застъпнически кампании, работа с медии и партньори;
 • Управление на проекти;
 •  Участие в подготовката на публикации и в изследователската дейност на ИПИ.
 

Описание на длъжността

 • Анализиране на състоянието на съдебната власт и изготвяне на становища с конкретни предложения за реформа;
 • Проследяване на консултативния и законодателен процес;
 • Участие в застъпнически кампании, работа с медии и партньори;
 • Управление на проекти
 • Участие в подготовката на публикации и в изследователската дейност на ИПИ.

Необходими документи

Автобиография и мотивационно писмо на български език.

 

Срок за кандидатстване

При интерес за някоя от позициите, моля изпратете необходимите документи по електронна поща до 01 юни 2015 г. на адрес [email protected], на вниманието на г-жа Весела Добринова.


Свързани публикации.