ИПИ: Съкращенията са възможни

16 юни 2010

 

Съкращенията са възможни

 

Българското правителство все още не съумява да съкрати разходите си. Всеки опит за съкращения предизвиква недоволство в определени групи и дори натиск за още харчове. Неслучайно от началото на годината правителството е обещало повече харчове, отколкото е успяло да намали.

ИПИ вече направи своите конкретни предложения за съкращения, но с планираното узаконяване на огромния бюджетен дефицит ще покажем отново къде и как трябва да се режат държавните разходи.

Ние считаме, че при актуализацията на Бюджет 2010 може:

  • да не се намаляват парите за пенсии
  • да не се намаляват парите за здравеопазване
  • да не се намаляват парите за образование

 

НО

трябва задължително да се направят съкращения

 


Съкращения по функции

Какво включва функцията?

Спестена сума *

– 20% на разходите за общи държавни служби

централни държавни органи, политически кабинети, агенции, комисии, областни администрации, общински администрации, общински съвети, посолства, консулства, статистически институт,  управление на държавния резерв и военновременните запаси, научноизследователски институти, служби за подпомагане на бежанците, служби за връзки на българите в чужбина  и т.н.

350 млн. лв.

– 20% на разходите за отбрана и сигурност

дейности по отбрана, мироопазващи мисии в чужбина, участие в НАТО, полиция и вътрешен ред, противопожарна охрана, национална служба за охрана, национална разузнавателна служба, прокуратура, съдилища, национална следствена служба, окръжни следствени служби, администрация на затворите, гражданска защита, отбранително мобилизационна подготовка, ликвидиране на дейности от производствени аварии и т.н.

500 млн. лв.

– 20% на разходите за икономически дейности и услуги

минно дело, селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов, борба с градушките, машинно изпитателни центрове и контролно технически инспекции, дейности по автомобилни, железопътния и въздушния транспорт, пощи и далекосъобщения, издателска дейност и печатни бази, помощни стопанства и столове, туристически бази, дворци, резиденции, стопанства и др.

750 млн. лв.

– 20% на разходите за жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда

служби по кадастър, геодезия и регистрация на недвижима собственост, водоснабдяване и канализация, бани и перални, осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа, озеленяване, управление на дейностите по отпадъците и др.

350 млн. лв.

– 20% на разходите за почивно дело, култура и религиозни дейност

почивно дело и социален отдих, театри, опери, оркестри и ансамбли, музеи, радио, телевизия, обредни домове и зали, зоопаркове, библиотеки, религиозно дело

100 млн. лв.

ОБЩО

 

2 млрд. лв.

* Спрямо сега действащия Бюджет за 2010 г.

 

Посочените съкращения от над 2 млрд. лв., са достатъчни за да се покрие дупката от неизпълнението на приходната част. Ако това бъде придружено с отказването от някои от сега предлаганите допълнителни харчове, то бюджетът на страната може да се балансира.

 

 

***

Бележката е част от кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава“


Свързани публикации.