ИПИ спечели наградата „Икономика на светло”

Институтът за пазарна икономика спечели тазгодишната награда „Икономика на светло“ на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за 2017 г. в категорията за личност или организация, допринесла за ограничаване на неформалната икономика. Отличието за института е за „активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика“. При получаване на наградата главният икономист и и.д. изпълнителен директор на ИПИ Десислава Николова напомни, че свиването на сивата икономика дава възможност за намаляване на данъците и административната тежест върху бизнеса.

Другите наградени бяха Националната агенция по приходите (НАП) в категорията за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика, както и телевизия Блумбърг България и журналистът Ивайло Лаков за журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика.

Номинациите за конкурса се правят чрез широко обществено допитване сред членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика и медиите. Изборът на победителите от своя страна се прави на база гласовете на експертно жури от 100 личности, потвърдени от АИКБ.

В категорията, в която ИПИ спечели наградата, другите номинирани бяха:

  • Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите и бивш изпълнителен директор на НАП за цялостен принос в борбата с данъчно-осигурителните нарушения и повишаване на данъчните приходи;
  • Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ за съвместни дейности и собствени инициативи за ограничаване и превенция на неформалната икономика в дървопреработващата и мебелната промишленост;
  • Българската национална асоциация „Активни потребители“ – за предотвратяване на сивите практики, свързани с некачественото производство на хранителни продукти и активното медийно отразяване на свързаните с това проблеми.

Да ни е честито отличието!


Свързани публикации.