ИПИ препоръчва: информационен портал за неправителствените организации в България

ИПИ препоръчва: информационен портал за неправителствените организации в България – http://ngobg.info/

Информация за портала

Информационният портал за неправителствените организации (НПО) в България е създаден с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Той е изработен от съвместен екип на Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право.

Неговата цел е да се превърне в актуален източник на информация от и за НПО. Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО в България. Всяка регистрирана организация може да редактира профила си и да ползва услугите на сайта – създаване на собствена уебстраница, публикуване и ползване на материали в библиотеката, публикуване на съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, достъп до базата данни с кандидат-доброволци, публикуване на прессъобщения, новини, събития в календара, както и малки обяви.

Съществуването на такава обща платформа улеснява комуникацията между структурите на гражданското общество и им позволява да имат поглед върху техните дейности и инициативи. Това ще доведе до подобрено общуване между тях, а и до по-голяма познаваемост сред обществото.

 


Свързани публикации.