ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.

Имаме удоволствие да поканим потенциалните кандидати да заявят интерес за присъединяване към екипа на ИПИ.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР[1];
 • Да имат българско гражданство;
 • Да са на възраст между 23 и 35 години (по време на периода на кандидатстване);
 • Да владеят перфектно английски език.

 

Процес на кандидатстване

 1. Кандидатите изпращат на ИПИ автобиография и мотивационно писмо на английски език;
 2. ИПИ се среща за интервю с избраните кандидати;
 3. ИПИ и избраният кандидат подават заедно документи до Think Tank Fund.

 

Срокове

 • До 20 юли 2015 г. – изпращане до ИПИ на автобиография и една страница мотивационно писмо на английски език;
 • В периода 27 – 31 юли ИПИ провежда интервюта с избрани кандидати (може и по Skype);
 • До 20 август – ИПИ, заедно с одобрения кандидат, попълват и изпращат пакета документи до Think Tank Fund;
 • От октомври 2015 г. – в случай на одобрение, кандидатът ще бъде поканен да започне 6-месечна изследователска работа в ИПИ.

 

Моля, изпращайте кандидатурите си на Весела Добринова: [email protected].

 

Повече информация за Think Tank Young Professional Development Program for MA and PhD graduates на The Think Tank Fund можете да откриете тук.

 


[1] Списък виж тук: http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm


Свързани публикации.