ИПИ обявява конкурс за старши икономист

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ИПИ)

обявява конкурс за старши икономист

Обща характеристика

Изготвяне на макроикономически анализи и прогнози, работа по проекти, участие в медии.

 

Изисквания

  • Висше икономическо образование (минимум магистър); Специалности – макроикономика, финанси, международни икономически отношения, иконометрия, статистика, приложна математика
  • Минимум 3 години опит в областта на икономическите анализи/прогнози
  • Много добро познаване на българската икономика
  • Много добро познаване на икон. теория и възможности за практическо приложение на статистически и иконометрични техники
  • Много добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо.

Наличието на публикации ще се разглежда като предимство.

 

Необходими документи

Автобиография и мотивационно писмо на български език.

 

Срок за кандидатстване

Документите трябва да се изпратят само по електронна поща до 27 ноември 2009 на адрес: [email protected], на вниманието на г-жа Бинка Илиева.

 


Свързани публикации.