Инвестициитев България и спестяванията на българите

Последните законодателни инициативи на министерство на икономикатаопитват да въведат ново деление на инвестициите в България: ставадума за разграничение между три “класа” инвестиции. Не е ясно каквище бъдат точните критерии за разграничаване между отделните класове(виж повече). Каквитои да са критериите, очевидно държавното дискриминиране на инвеститоритеще остане.

Досега формалното деление, както и най-популярното, на инвестициитев България беше на “чужди” и “български”. Ето как изглежда приносътна “чужди” и “български” спестявания във финансирането на инвестициитев България.


Свързани публикации.