Институтът за пазарна икономика участва в Стажантска програма EMPOWER за млади лидери

Институтът за пазарна икономика е една от компаниите работодатели, които тази година участват в Национална стажантска програма EMPOWER за млади лидери. Като организация, която традиционно подкрепя развитието на младите хора и насърчава изграждането им като професионалисти, Институтът за пазарна икономика стана една от топ компаниите в своите сектори, част от стажантската програма на Фондация Еmpower United. И.П.И. подкрепя Стажантска програма EMPOWER от самото начало, защото нейни бенефициенти са както най – добрите студенти, така и най – добрите компании.

Изискванията към кандидатите в програмата бяха високи и окончателното класиране стана резултат от няколко етапа на отсяване на всички документи. Периодът на селекция за свободната стажантска позиция ”Икономист – анализатор” на Института за пазарна икономика приключи с избора на Александър Будинов, който в понеделник (19.07.2010 г.) стартира шестседмичния си период на практическа работа в екипа на компанията.

Стажантската програма започна с двуседмичен тренинг, който се проведе в Американския Университет в Благоевград. Основният акцент на обучението беше гостуването на изявени лектори, както и дискусиите, водени от предствители и ръководители на едни от най–изтъкнатите компании и организации, развиващи дейност в страната. Курсът имаше за цел да подпомогне развитието в студентите на лични и професионални качества, които ще спомогнат за реализирането им на трудовия пазар и ще дадат възможност за бъдещото им израстване като лидери в своята общност.


Свързани публикации.