Институт‘Molinari’

Препоръчваме на нашите читатели, които могат да четат на френскиезик, да се запознаят със страницата на института ‘Molinari’.Институтът е кръстен на името на Густав Де Молинари (1819-1912), френскилиберал, който в редица свои трудове осъжда прекомерната държавнанамеса в икономиката. Той е известен със своята мисъл, че “единственоконкуренцията е спомагала и ще спомага за развитието на индивида”.

Мисията на института е да подпомогне създаването на среда, коятода зачита индивидуалната свобода и да подпомага развитието на предприемачеството.В тази връзка, екипът на института анализира мерки и решения, коитоограничават свободата на пазарната размяна.

 

 


Свързани публикации.