Инициатива за свободна и просперираща Европа

Инициативата за Свободна и просперираща Европа (ИСПЕ) е неформална, неполитическа група от европейски мозъчни тръстове и други неправителствени организации, хора от бизнеса и други сфери, както и граждани, чиито основни цели са изложени по-долу:

  • Да повиши осведомеността за реалната заплаха и негативните последствия от задълбочаването на политическата и икономическата централизация в ЕС за сметка на индивидуалната свобода и отговорност на хората, както и на техния просперитет;
  • Да призове политическите лидери на страните-членки на ЕС, представителите на Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ) да престанат с опитите си да решават всички икономически проблеми на Европа чрез централизация, в т.ч. и чрез създаването на Европейски фискален съюз и Европейско икономическо правителство;
  • Да предложи алтернативни решения на европейската дългова криза, които включват премахването на причините за дълговата криза (а не просто на симптомите), основаващи се на свободата, отговорността и просперитета (свободни пазари, право на собственост, конкуренция, стабилни пари и малки и отговорни държавни администрации);
  • Да инициира дискусия за алтернативните решения на европейската дългова криза както и за политическите и икономическите условия, необходими за трансформацията на ЕС в общност на свободни граждани на процъфтяващи държави.

ИСПЕ работи за привличане на вниманието към рисковете и унищожителните последствия от настоящите и планираните опити да се разреши дълговата криза чрез увеличаване на политическата и икономическата централизация при вземането на решения в Брюксел: Европейският механизъм за финансова стабилност (ЕМФС) и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), покупката на държавни облигации от ЕЦБ, опитите да бъдат въведени еврооблигации или общи данъчни ставки и други опити за централизация. Сред последствията от подобни интервенции са задълбочаването на дълговата криза, без тя да бъде решена по никакъв начин, понижаване на покупателната способност на еврото (инфлационно евро), растящо финансово бреме върху европейските граждани, концентрация на власт и накрая ограничаването на свободите и възможностите за просперитет на хората в Европа.

Инициативата призовава отговорните лица да сложат край на тези непродуктивни мерки и да спрат неумолимия марш към политическа и икономическа централизация на Европа. В този контекст Инициативата предлага алтернативни решения на дълговата криза. Те са отразени в предложението за финансиране на държавните дългове чрез мащабни програми за приватизация и за управляем процес на държавен фалит за тези страни, които са с най-сериозни финансови проблеми. Като част от пакета алтернативни мерки за справяне с кризата, публичните финанси трябва да бъдат реформирани с цел да поддържат балансирани бюджети или бюджетни излишъци (без увеличение на данъците). Необходима е също така парична и банкова реформа (с цел свободни и стабилни пари), започваща с въвеждането на валута, обезпечена с резервни стокови активи.

Представителите на ИСПЕ вярват в започването на конструктивен диалог за подобни практични решения на дълговата криза.Те са убедени, че по-открит дебат ще спомогне за създаването на условия, при които ще се издигне позитивен дневен ред за европейска свобода и просперитет.

Братислава, 30 януари, 2012


Инициативата е подкрепена от мозъчни тръстове и други неправителствени организации:

– Adam Smith Institute, United Kingdom

– Cobden Centre, London, United Kingdom

– Conservative Institute of M.R. Štefánik, Slovakia

– F. A. Hayek Foundation Bratislava, Slovakia

– Globalization Institute, Poland

– Hayek Institut, Austria

– Institute for Economic Studies (IES)-Europe, France

– Institute for Market Economics (IME), Bulgaria

– Institute of Economic Affairs, United Kingdom

– Institute of Leo XIII., Slovakia

– Liberální Institut, Czech Republic

– New Direction – The Foundation for European Reform, Brussels, Belgium

– Pastor bonus, Slovakia

 

Личности, подкрепящи инициативата:

– Philipp Bagus, Professor of Economics at the King Juan Carlos University of Madrid, Spain

– Steve Baker MP, Wycombe, United Kingdom

– Philip Booth, Professor of insurance and risk management, Editorial and Progamme Director at the Institute of Economic Affairs, United Kingdom

– Hardy Bouillon, Professor of Philosophy at the University of Trier (Germany), Deputy Director of the New Direction, Belgium

– Eamonn Butler, MA PhD, Director of the Adam Smith Instiute, United Kindom

– Kevin Dowd, Professor of Economics, Cobden Partners, United Kingdom

– Dr. Tim Evans, Chief Director of the Cobden Centre, United Kingdom

– Jozef Filko, Member of Ladislav Hanus fellowship, Slovakia

– Shane Frith, Director of the New Direction, Belgium

– Pierre Garello, Professor of Economics at Aix-Marseille University, Director of the IES-Europe, France

– Imrich Gazda, PhD, Catolic University in Ružomberok, Slovakia

– Peter Gonda, PhD, Director of the Conservatie Institute M.R. Štefánik, Slovakia

– Gregor Hochreiter, economist, Vienna, Austria

– Gordon Kerr, Cobden Partners, United Kingdom

– Dr. Barbara Kolm, Secretary General of the F.A. v. Hayek Institut, Austria

– Svetla Kostadinova, Executive Director of the Institute for Market Economics (IME), Bulgaria

– Mark Littlewood, Director General, Institute of Economic Affairs, United Kingdom

– Richard Mátéffy, Institute of Leo XIII., Slovakia

– Robert Mátéffy, President of the Institute of Leo XIII., Slovakia

– Marek Nikolov, President of the Pastor bonus, Slovakia

– Michal Novota, Fellow Analyst, Conservative Institute of M.R. Štefánik, Slovakia

– Dr. Ján Oravec, President of the F.A. Hayek Foundation Bratislava, Slovakia

– Marcel Podolinský, Vice-president of Pastor bonus, Slovakia

– Matúš Pošvanc, Director of the F.A. Hayek Foundation Bratislava, Slovakia

– Dr. Rudolf Požgay, Slovakia

– Pascal Salin, Emeritus Professor of Economics, University Paris-Dauphine, former president of the Mont Pèlerin Society, France

– Jesús Huerta de Soto, Professor of Political Economy at the King Juan Carlos University of Madrid, Spain

– Jacek Spendel, Director, Globalization Institute, Poland

– Krassen Stanchev, PhD, CEO of KC2 Ltd., Bulgaria

– Josef Šíma, Professor of Economics, President of the CEVRO Institut College, Czech Republic

– Dr. Marian L Tupy, Political Analyst, Washington, D.C.

– Roland Vaubel, Professor of Economics at the University of Mannheim, Germany

– Erich Weede, Emeritus Professor of Sociology, University of Bonn, Germany 


Свързани публикации.