(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5C87P2');

Инфографика: Ползвателите на някои социални услуги намаляват рязко заради пандемията

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

 

ИПИ започна да публикува поредица от инфографики, които илюстрират различни измерения на бедността и социалната политика в страната. Тази седмица представяме данни за намаляването на ползвателите на някои социални услуги след началото на пандемията.

  • Потребителите на социални услуги в специализирани институции намаляват значително през 2020 и 2021 година. В най-голяма степен намаляват настанените в старчески домове (24%) и в домовете за възрастни с увреждания (14%);
  • Броят на ползвателите на социални услуги извън тези в специализирани институции също намалява, но спадът не е толкова голям. Най-голямо е свиването при потребителите на дневни центрове за стари хора (19%);
  • Въпреки намаляването на броя на потребителите и на чакащите за социални услуги за възрастни хора, недостигът остава значителен. Във всички видове разглеждани социални услуги има чакащи;
  • Един от ефектите на пандемията, в т.ч. заради допълнителни мерки в социалната сфера, е по-широкото покритие на грижата за възрастни хора в домашна среда. Грижа, която е чувствително по-достъпна спрямо класическите резидентни услуги и често води до по-висока ефективност на вложените средства.

В следващите седмици ИПИ ще публикува повече детайли по темата в доклад, който се фокусира върху социалните услуги за възрастните хора.

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.