Инфлацията до юни 2007 г.

Тази седмица отново се заговори за бесен скок на цените в страната, дори за хиперинфлация. В края на 2006 г., точно преди официалната дата на членството на България в ЕС, също се говореше усилено за спекулации с цените от страна на "частници" и за предстоящ инфлационен шок. Нищо подобно обаче не се случи. Дори напротив, цените на някои стоки и услуги започнаха да намаляват следствие на либерализация на пазара и по-усилена конкуренция (напр. цигари, самолетни билети) и отпадане на митата на единния европейски пазар. В същото време задължението за спазване на евростандарти в различни направления в икономиката, хармонизирането на акцизите, интервенциите (напр. квоти за производство на прясно краве мляко) могат да доведат до повишаване на цените на някои стоки, но ефектите от тези политики ще се проявяват постепенно във времето и не могат да предизвикат ценови шок. Покачването на административно регулираните цени (ток, вода, топлоенергия) през последните месеци беше предизвестено отчасти поради субсидираното производство, липсата на пазарен подход при ценообразуването, неефективното и непрозрачно управление на средствата в държавните компании, затварянето на трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй.

В тази връзка, хиперинфлация и дори двуцифрени числа на инфлацията в кратък период от време може да има само, ако правителството предприеме популистки мерки като удовлетворяване на исканията на протестиращите за по-високи заплати и субсидии, наливане на "готови" пари в икономиката и увеличаване на паричната маса. Валутният борд обаче ограничава опасността от провеждане на експанзионистична монетарна политика от БНБ.

Официалната статистика сочи, че темпът на растеж на цените от началото на годината е по-нисък в сравнение с 2007 г., а през месеците март и юни НСИ отчита дори дефлация, измерена чрез индекса на потребителските цени. Натрупаната инфлация от началото на годината (при база декември 2006 г.) е 2%, докато по същото време миналата година инфлацията е била 2.9%. На годишна база инфлацията за периода януари – юни 2007 г. е 5%.

 

Фигура: Инфлация с натрупване от началото на годината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ


Свързани публикации.