Индивидуални партиди в НОИ?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Както всички осигурени в българския Национален осигурителен институт, през изминалата седмица и ние получихме препоръчани писма с информация за натрупаните осигурителни вноски по индивидуалните ни партиди.

Прегледът на данните обаче показва, че в НОИ май изобщо не се водят такива „индивидуални“ партиди или по-скоро там се отбелязват само авансовите осигурителни вноски. Годишното изравняване на осигурителните плащания не присъства никъде нито за 2000 нито за 2001 година. Информацията за годишния осигурителен доход е част от годишната данъчна декларация и е предназначена за информация на НОИ.

Фактът, че годишните изравнителни плащания не присъстват в получените от нас писма може да означава само следното:

1/ НОИ си няма на идея кой какво плаща и води по индивидуалните ни партиди само това, което ние подаваме като информация, чрез месечните декларации, а не това, което реално сме платили.

2/ Очевидно справките от годишните данъчни декларации за 2000 година все още не са обработени и въпросът е дали някой има намерение да ги обработва изобщо.

Питаме се още дали изравнителните вноски в края на годината въобще ще се разпределят по индивидуалните ни партиди или ще отиват в общия кюп? Ако подлежат на разпределение защо НОИ харчи средства на осигурените за да им изпраща препоръчани писма съдържащи половинчати данни? Ако не подлежат, защо това не се каже ясно и веднъж завинаги да се смени лицемерното название „пенсионна осигуровка“ с истинското му име „данък за преразпределяне от НОИ“?

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.