Индексът на Българска Фондова Борса – действие на принципа „Не можем да лъжем всички през цялото време“

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Повод за този коментар е изказването на министъра на икономиката Николай Василев, че индексът на българска фондова борса е причина за малка гордост поради неговото значително повишение за периода от парламентарните избори през 2001 г. досега. Той явно иска да каже, че причината е в подобряването на бизнес средата в България. Но:

1. Част от истината за състоянието на българския капиталов пазар е фактът, че след кризата на доверието в американската финансово-счетоводна система, се наблюдава естествен процес на „търсене“ на реалната стойност на борсово търгуваните компании. Значителна част от американските компании са определяни като „надценени“, по отношение на българските компании се отнася обратната зависимост – те са „подценени“. Въз основата на този процес цените на акциите на българските компании се повишават, за да достигнат своята потенциална стойност.

2. Доверието в корпоративното представяне е причина за доверие в икономиката като цяло, в Българя се създава обратното впечатление – че доверието в икономиката е причина за доверие в отделните компании, т.е. компаниите са длъжници на икономиката (която се олицетворява от правителството!). Но истината е, че не правителството, а компаниите създават икономиката и нейните принципи. Обяснения от рода на това, че правителството е създало благоприятни условя за бизнес са плод или на погрешно разбиране на принципите на икономиката, или на желание да се абсолютизира и демонстрира властта на правителството над основните играчи в икономиката. (Изпълнителната власт не може да създава благоприятни условя за всички, защото правейки това за един сектор, другите сектори са ощетени, а след време и стимулираният сектор се чувства така т.е. правителството дестимулира стимулирайки.) Нещата в икономиката стават не защото е приет някакъв закон с цел стимулиране или насърчаване на някакви действия, а защото играчите на пазара допускат, че действията на управляващите ще имат или няма да имат определено въздействие върху техните действия. В това отношение може да се каже, че действа един от основните принципи на физиката, открит от Нютон – на всяко действие от страна на бизнеса има съответно противодействие (намеса) от страна на управляващите, последвано от реакция на бизнеса за неутрализиране на намесата на правителството. Освен това, противодействието от страна на правителството е обратно на действието на бизнеса (т.е. правителството не действа ефективно и не е в състояние да анализира правилно сигналите, изпращани от бизнеса). Следователно изпълнителната власт не създава благоприятни условията за бизнес, напротив – тя ги деформира. Това е форма на игра, в която играчите на капиталовия пазар се стремят да обърнат действията на правителството в свой интерес. В този случаи наистина трябва да се гордеем с представянето на част от българските компании за това, че са успели да подчинят действията на управляващите в свои интерес.

3. От друга страна, на Българския капиталов пазар разликата между компаниите, които са включени в индекса Sofix и тези извън 10-те „сини чипа“е голяма и рязка и поради това факта, че цените на акциите (пазарната капитализация) на компаниите от индекса се е повишила не означава непременно, че същото се отнася и за останалите компании.

Следователно, повод за гордост наистина имаме – играчите на капиталовия пазар започват играта и по своеобразен начин елиминират неефективната намеса на правителството на капиталовия пазар, те са гъвкави и устойчиви. Изводът е, че каквото и да прави правителството, както и да го прави с каквито и да са мотиви – част от компаниите, които се котират на фондовата борса се представят добре и това представяне съответства на очакванията на инвеститорите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.