Индекс за икономическа свобода по света 2016: България изостава

15 септември 2016 г.

За поредна година ИПИ представя изготвения от института „Фрейзър“ годишен доклад „Икономическа свобода по света 2016„. Той се базира на данни от 2014 г., която е последната година с налични и сравними данни за всички включени държави. Индексът измерва степента на икономическа свобода, анализирайки политиките и институциите на 159 държави и територии. За основни елементи на икономическата свобода се считат личният избор, доброволната размяна, свободата за навлизане и конкуренция на нови пазари, сигурността на личността и частната собственост.

От създаването на индекса през 1985 г. до тазгодишното издание резултатът на развитите държави се увеличава с 0,8 точки до 7,7 от максималните 10 точки, а този на развиващите се – с 1,7 т. до 6,7 точки. На челните две места тази година, както и миналата, са Хонконг и Сингапур, следвани от Нова Зеландия, Швейцария и Канада. На дъното на класацията са Венецуела, Либия и Конго.

Къде се намира България

България дели 45-а позиция (от 159 страни) с Израел, Монголия и Никарагуа с по 7,39 точки от 10 възможни. Спрямо миналогодишното издание резултатът на България се увеличава с 0,04 т., но мястото ѝ се понижава с три позиции. Тазгодишният резултат поставя страната на 20-о място в ЕС при 15-о място през миналата година. Това показва, че подобрението на икономическата свобода в България е било по-незначително в сравнение с това в останалите страни в света и в частност – в ЕС.

  • Размер на правителството

В  тази категория се забелязва минимална промяна спрямо предходната година – повишение с 0,01 точки. Подобрението е в частта на правителствените разходи, които въпреки това остават най-ниско оцененият елемент на категорията. От друга страна, с 10 точки и най-добре оценено е данъчното облагане на доходите заради наличието на плосък данък в страната. Трябва да се има предвид, че в изследването не са включени параметрите на осигурителната система, която всъщност е най-голямата тежест върху труда.

  • Съдебна система и право на собственост

Резултатите от тази категория отново са най-лошите за България, където въпреки че се забелязва известно подобрение (с 0,12 т.) спрямо предходната година, категорията е оценена на едва 5,05 точки.

Измежду петте категории именно тази е и с най-незабележимо нарастване в сравнение с нивата от 2005 г. – едва с 0,07 т., което е доказателство за несъстоялата се съдебна реформа и оценка за неспазване на върховенството на закона и липсата на независимост на съдебната система.

  • Стабилни пари

Тук традиционно е най-доброто  представяне на страната – 9,24 точки. Високият резултат показва, че страната се характеризира с ниски и стабилни нива на инфлация, както и не ограничава обмяната на валута и възможността за свободно поддържане на банкови сметки в чужда валута.

  • Свобода на международната търговия

Тук оценката за България е сравнително висока – 8,02 точки. Важна предпоставка за доброто представяне на страната по отношение на митническите тарифи и търговски бариери е и членството на страната в Европейския съюз и възприетата обща митническа тарифа на Съюза с трети страни.

  • Регулиране на кредита, труда и бизнеса

Забелязва се влошаване на резултата спрямо предходната година и в трите сегмента на регулация. Като пречки за икономическа свобода се оценяват намесата в кредитния пазар, скъпата бюрокрация, множеството административни изисквания към бизнеса, определянето на минимална работна заплата, големият брой регулации при наемането и освобождаването на работници и корупцията.

Защо икономическата свобода е важна

  • По-високата икономическа свобода означава повече доходи. Страните в горната четвърт на класацията имат почти 8 пъти по-висок БВП на човек от населението в сравнение със страните в долната четвърт – съответно $41,288 и $5,471.
  • По-високата икономическа свобода означава по-ниска бедност. Разликите в доходите на свободните и несвободните икономики се отнасят и за доходите на най-бедните слоеве от обществото. Най-бедните 10% от населението на икономически най-свободните страни са два пъти по-богати от най-бедните 10% на най-лошо представящите се държави по отношение на икономическата свобода.  
  • По-високата икономическа свобода е свързана с по-висока продължителност на живота. Населението на икономически свободните държави живее с над 16 години повече от това на страните с най-ниска икономическа свобода. Продължителността на живота в страните с най-висока икономическа свобода е 80,4 г., докато в страните от най-долната четвърт на класацията е 64,0 години.
  • По-високата икономическа свобода води до зачитане на политическите и граждански свободи.

Свързани публикации.