Индекс на стопанската свобода

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

От миналата седмица на Интернет-площадката на Фондация Хиритидж вече може да бъде намерено осмото издание на Индекса за икономическа свобода, който се публикува съвместно с The Wall Street Journal.

Според индекса най-свободната държава в света и през 2002 година си остава Хонг Конг, следвана от Сингапур, като третото място този път се заема от Нова Зеландия, чийто индекс си остава 1.70, но тя напредна в ранг листата, поради влошените показатели на Ирландия. За осма по ред година Северна Корея продължава да бъде най-малко икономически свободната страна в света. Къде е нашето място сред страните в Европа?

Според индекса, икономическата свобода в България е намаляла от 3.30 на 3.40 точки (5.00 – минимална свобода, 1.00 – максимална) и тя преминава от 95то на 108мо място в света. Страната ни продължава да бъде в групата на „преобладаващо несвободните“, като през тази година се наблюдават негативни промени в показателите за фискална тежест и правителствени разходи, намеса на правителството в икономиката и черен пазар.

Индекс 2002 е изчислен на основата на данни отнасящи се за периода – юни-декември 2000 г. и януари-юни 2001 г.

Повече за самия индекс и за неговата философия и методология може да намерите на www.heritage.org.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.