Имаме нужда от вашите пари

За българските емигранти обикновено става въпрос само по лоши поводи – появяват се информации как използват здравната система без да плащат, не допринасят за пенсионната система и не плащат данъци, как държавата предоставя безплатно образование, което те после „изнасят” зад граница и др.подобни. Все пак, тази седмица излезе информация от централната банка за приблизителния размер на парите, изпращани обратно в България от емигрантите. Според изчисленията, българите в чужбина са върнали около 616 милиона евро за първите 10 месеца на 2005 година. Без да коментираме факта, че най-после централната банка заяви официално, че ще наблюдава от близо този поток като изгражда методика за това, ще посочим икономическите ефекти от емигрантските пари за България (според нас, освен паричните трансфери има и т.н. политически и социални трансфери, които са присъщи на емигрантите, а именно обмяната на идеи, нови знания и опит).

 

Положителни ефекти от емигрантските пари за българската икономика

  1. Намаляване на бедността – повечето изследвания доказват, че значителна част от тези пари се изпращат за да поддържат семейството на емигранта. Тъй като преобладаващата част от българските емигранти са от семейства с нисък или непостоянен доход, то можем да разглеждаме тези плащания като начин за намаляване на бедността в определени райони на страната.

  2. Нарастване на потреблението – поне в началния период на емиграция, емигрантските пари се използват предимно за консумация на потребителски стоки и в по-късен етап на стоки с по-дългосрочен характер.

  3. Инвестиране в здравеопазване и образование на семейството – едно от основните предназначения на изпращаните пари е получаване на по-добро образование за децата и ползването на здравни услуги от цялото семейство.

  4. Закупване на имот – в повечето случаи това е имот за семейството, но понякога се разглежда като чиста инвестиция с цел препродажба и печалба. Изследване на ИПИ на пазара на недвижими имоти показва, че в периода 2002 – 2004 г. около 10% от покупките на недвижими имоти в големите градове се финансират по този начин.

  5. Изплащане на заеми – емигрирането е свързано с различни разходи и често те се финансират от заеми от близки и от финансови институции. От друга страна, част от изпращащите семейства имат дългове, които също се покриват от тези пари.

  6. Финансиране на предприемаческа дейност – започването на малък бизнес, особено в малките населени места, създава доход за семейството на емигрантите и може да създаде допълнителни работни места. Ефектът за икономиката най-общо е намаляване на безработицата, намаляване на хората, получаващи социални помощи (ако не продължат недобросъвестно да се възползват от системата), създаване на добавена стойност и др. Трябва да отбележим, че докато в началото на прехода по-голямата част от чуждестранните инвестиции в страната се правят в големи предприятия и на зелено, то емигрантските пари в последните години подпомагат създаването на дребен бизнес.

От всичко казано до тук ясно виждаме положителните ефекти от емигрантските пари за българската икономика, но не трябва да забравяме, че нищо не може да замени стабилната икономика и добрите условия за инвестиции. Емигрантите ще изпращат и инвестират средства със много по-големи мултиплициращи ефекти ако има добри бизнес възможности в страната.

 

Емигрантски пари (млн.евро)

Като % от

Износ

Внос

БВП

ПЧИ

Здравеопазване

Образование

1998

170.2

3.18

3.20

1.48

35.61

 

 

1999

233.3

4.30

3.81

1.92

30.75

 

 

2000

305.9

4.01

3.66

2.24

27.82

 

50

2001

472.5

5.83

5.01

3.11

52.94

77.3

77.5

2002

531.7

6.22

5.45

3.22

55.90

72.3

76.8

2003

613

6.48

<span lang=BGstyle='f


Свързани публикации.