ИКТ и регионите, или как да изнесем сектора извън София

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

 

Високите технологии са представяни като основен двигател на растежа на развитите икономики; обяснимо, предвид много високата добавена стойност на сектора, трансформациите които разрешава и добрия жизнен стандарт, който осигурява на заетите в него. На този етап обаче регионалното влияние на ИКТ и далекосъобщенията в България остава съсредоточено в няколко големи общини, въпреки ускорения ръст на отрасла през последното десетилетие.

За да представим регионалното влияние и роля на сектора ползваме дела на J: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ по КИД-2008 в общата произведена продукция на общините (карта 1). Индикаторът е относителен заради голямата абсолютна тежест на София както в произведеното и добавената стойност на сектора, така и в заетостта.

|Интерактивна версия на картата тук|

София е очевидният лидер, като през 2018 г. 14% от продукцията на общината се създава от ИКТ и далекосъобщенията (а като добавим и свързания аутсорсинг сектор, надхвърлят 1/5 от цялата столична икономика). В някои от водещите икономически центрове обаче постепенно отрасълът повишава тежестта си – във Варна той вече е 3,7% от общата произведена продукция, в Пловдив – 3,2%. В почти всички общини за които има данни и секторът изобщо присъства обаче делът му е под 1%. Аналогично е разпределението на наетите лица – от 92 хиляди общо наети в страната 77 хиляди са в София, 4 хиляди в Пловдив, 3,6 хиляди във Варна и хиляда в Бургас. По-скромно се представят по-малки икономически центрове като Габрово, Велико Търново, Плевен и Благоевград.

Концентрацията на ИКТ инфраструктурата и бизнеса в столицата не е нещо непременно лошо. Тъкмо обратното, ако съдим по развитието на отрасла в страните-лидери този модел на развитие е до голяма степен обичаен. По-широкото му разпространение обаче може да играе ключова роля в повишаването на жизнения стандарт в по-малко развитите области и да забави (ако не обърне) процесите на икономическа дивергенция.

Кои са факторите, които биха могли да спомогнат за по-широкото разпространение на ИКТ?

Първото и най-важно е достъпът до работна сила и добре подготвени човешки ресурси. Това е и най-трудно преодолимата пречка – голяма част от ИКТ-фокусираното висше образование е в София, както и частните школи, които осигуряват все по-голям дял от служителите на сектора. Фокусът върху образование в сферата на високите технологии в регионалните университети (и дори в училищата) и създаването на филиали на школите определено би помогнал, но това изисква и насочването на качествени преподаватели към регионите. В бъдеще най-вероятно ще видим и ръст на онлайн обучението – както формално, така и неформално – което също може да доведе до подобряване на работната сила в регионите, където ИКТ секторът днес е по-слабо представен. Доколкото стартъп културата е неразривен елемент от отрасла, то повишаването на ИТ образованието в регионите означава не само подобряване на възможностите за привличане на инвестиции от съществуващи фирми, но и създаване на местен ИТ бизнес.

Въпреки че човешкият ресурс e най-важният фактор, лесният достъп до инфраструктура също е от значение; разполагането на офис на средна или голяма ИТ фирма изисква достъп до сгради, интернет, ток, пътища по които служителите да стигат до него. Като най-високоплатения сектор общата социална среда – от кафенетата до театрите и парковете – също е от голямо значение. ИКТ бизнесът често работи на клъстъри, и съответно привличането на първите няколко фирми към даден регион е ключово – те създават средата за останалите. Създаването на технологични паркове със сигурност не вреди, но привличането на истински, работещ бизнес е много по-важно.

В по-общ план, подобряването на местна среда за правене на бизнес е ключово. Колкото по-малко усилия струва стартирането на бизнес и ежедневното общуване с местната (а и централната) администрация, толкова по-лесно е на ИТ бизнеса да се фокусира върху реалната си работа. Регионите които могат да гарантират лесно и безпроблемно – и колкото се може по-цифрово – административно обслужване стават по-привлекателни.

Накрая, ИКТ секторът рязко премина към модел на работа от разстояние през последните месеци, и ако съдим по лидерите в отрасла може да се окаже, че това е постоянна трансформация. По тази причина малките общини които предлагат добри условия за живот извън големите градове могат да се окажат привлекателни за отделни ИТ кадри без там да се разполагат цели офиси на фирми.


Свързани публикации.