Икономическата свобода по света се подобрява. България е на 49-то място от 151 страни в световната класация

18 септември 2013 г.

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ — България се нарежда на 49-то място от 151 страни, включени в Икономическа свобода по света: годишен доклад 2013”, изготвен от канадския институт „Фрейзър” и разпространен за България от Института за пазарна икономика. Докладът представя картината през 2011 г. – последната година, за която има налични официални данни за всички страни. 

Хонконг е начело на класацията, следвана от Сингапур, Нова Зеландия и Швейцария. За поредна година Венецуела е страната с най-ниска икономическа свобода. Средната оценка за икономическата свобода по света се повишава до 6,87 точки от максималните 10 в сравнение с 6,74 през миналата година.

САЩ, които дълги години се считаха за бастион на икономическата свобода, сега се класират на 17-то място в света. В отговор на свръххарченето, отслабването на върховенството на закона и увеличаването на регулациите от страна на правителството, САЩ главоломно падат надолу в сравнение с 2000 г., когато страната беше на второ място в света.

Изследването показва, че гражданите на държавите с висока степен на икономическа свобода се радват на по-високо благосъстояние, повече политически и граждански свободи и по-дълга продължителност на живота. Основите на икономическата свобода са личният избор, свободната размяна, конкурентната среда и сигурността на частната собственост.

Къде е България

България се нарежда на 49-то място от 151 изследвани държави с резултат от 7,26 точки от максималните 10, което е леко понижение в сравнение с миналата година, когато страната беше класирана на 47-мо място със 7,30 точки. В Европейския съюз резултатът на страните варира от  7,89 т. за Финландия (7-мо място в класацията) до 6,59 т. за Словения (97-мо място в класацията). България е на 22-ро място сред страните в ЕС.

Мястото на България е обусловено от оценката на икономическата свобода по няколко показателя:

  • Размер на правителството (6,64) – по този показател България печели най-високите си точки заради плоския данък. В същото време високото осигурително бреме и големият обем на държавните трансфери и субсидии дърпат резултата надолу.
  • Законодателна структура и неприкосновеност на частната собственост (5,03) – традиционно това е най-слабата област за България. Независимостта и безпристрастността на съда са на изключително ниско ниво. Проблемните области се допълват с липсата на доверие в полицията и неефективна защита на правото на собственост.
  • Достъп до сигурни и стабилни пари (9,32) – в тази категория България получава най-висока оценка. Валутният борд продължава да гарантира стабилни пари, а инфлацията е сравнително ниска.
  • Свобода на международната търговия (7,60) – резултатът е следствие на доброто представяне по отношение на тарифите при извършване на международна търговия, както и на отрицателното влияние на регулаторните  пречки.
  • Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,73) – резултатът е следствие на относително ниското регулиране на кредитните пазари и същевременно тежките регулации за труда и бизнеса. Ниските оценки по този показател отразяват високата цена при наемането и освобождаването на работници, административните изисквания за бизнеса, бюрократичните разходи и корупцията в страната.

 

Икономическа свобода в България (1990-2011)

Източник: Икономическа свобода по света: годишен доклад 2013 

„Притеснително е, че България отбелязва сериозен застой при развитието на икономическата свобода. Изглежда правителствата през последните години нямат воля за сериозни реформи, които да осигурят повишаване на свободата на гражданите и бизнеса и по-добро управление на страната. Въпреки наличието на стабилни пари и положителното влияние на плоския подоходен данък, България продължава да е пример за неефективна съдебна система, корупция и високо регулиране.” – Зорница Славова, ИПИ.

Изследването отново очертава прекия път към по-висок растеж на България, а именно – чрез  намаляване на регулирането на бизнеса, по-малко държавни харчове, свиване на данъчно-осигурителното бреме и гарантиране на върховенство на закона и независимост на съдебната власт.

 

Пълният доклад е достъпен на www.freetheworld.com

Подробен анализ на индекса и мястото на България ще бъде включен в годишното издание на ИПИ „България в международните класации”, което ще бъде публикувано през ноември 2013 година.

За контакти: Зорница Славова, ИПИ

тел.: (+359 2) 952 62 66

e-mail: [email protected] 


Свързани публикации.