Икономическа рубрика

 

Ефектът Lidl: Оценка на икономическото въздействие от дейността на Лидл България за 2021 г. – ноември 2022

Въздействието от дейността на Лидл България върху икономиката на страната включва прекия принос към вътрешното търсене от извършените разходи на компанията, както и непреките ефекти, които са предизвикани от взаимодействието по веригата на добавената стойност с останалите отрасли и бизнес сектори.

***

***

Медийно отразяване:

 • Forbes BG, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г., 25 ноември 2022
 • Дневник, ИПИ, Приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г. е на стойност 1.61 млрд.лв., 24 ноември 2022
 • Капитал, ИПИ, Приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г. е на стойност 1.61 млрд.лв., 24 ноември 2022
 • Economic.bg, ИПИ, „Не сме бизнес, който идва за малко“: Ефектът на Lidl върху икономиката, 24 ноември 2022
 • 24 часа, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на „Лидл“ към българската икономика, 24 ноември 2022
 • Mediapool.bg, ИПИ, Пазар за 100 лв.= 171 лв. в икономиката: Какъв е ефектът „Лидл“, 24 ноември 2022
 • Skafeto.com, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г., 24 ноември 2022
 • Actualno.com, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г., 24 ноември 2022
 • ИА CROSS, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г., 24 ноември 2022
 • ABCnews.bg, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г., 24 ноември 2022
 • Offnews.bg, ИПИ, 1.61 млрд.лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г., 24 ноември 2022
 • Money.bg, ИПИ, 1,61 милиарда лева – икономическият „отпечатък“ от дейността на Lidl у нас през 2021- а, 24 ноември 2022
 • Клуб Z, ИПИ, Ефектът „Лидл“ достигна 1.61 млрд.лв., 24 ноември 2022

 

Успехи и предизвикателства на безалкохолната индустрия и въздействието ѝ върху българската икономика – май 2022

Предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, създават добавена стойност над 266 млн. лева на година. Това представлява близо 46% от добавената стойност в производството на всички видове напитки, около 10% от добавената стойност в цялата хранително-вкусова промишленост, 1,6% от преработващата промишленост и 0,3% от брутната добавена стойност в националната икономика на България. Това показват резултатите от представеното днес първо по рода си изследване за социално-икономическия отпечатък на безалкохолната индустрия върху българската икономика, изготвено от Института за пазарна икономика, за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Проучването предстои да бъде актуализирано регулярно, като неговата цел е да даде актуална картина на основните показатели за състоянието и динамиката на сектора, както и да се анализира цялостното въздействие от дейността на компаниите върху свързаните отрасли и икономиката на страната като цяло.

Медийно отразяване:

 • Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, ИПИ, Успехи и предизвикателства на безалкохолната индустрия и въздействието ѝ върху българската икономика, 30 май 2022
 • БТА, ИПИ, Икономисти от ИПИ ще представят резултатите от изследване на безалкохолната индустрия, 30 май 2022
 • Българска стопанска камара, ИПИ, Представяне на изследване за социално-икономическия отпечатък на безалкохолната индустрия върху българската икономика, 30 май 2022
 • Дневник, Лъчезар Богданов, Заради инфлацията потреблението на безалкохолни напитки се е свило като при пандемията, 30 май 2022
 • tbmagazin.net, ИПИ, Производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води създават над 266 млн.лева добавена стойност на година, 30 май 2022
 • 24 часа, Лъчезар Богданов, Производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води създават над 266 млн.лева добавена стойност на година, 31 май 2022
 • Сега, Лъчезар Богданов, Консумацията на безалкохолни падна с 8% заради инфлацията, 30 май 2022
 • Мениджър, Лъчезар Богданов, Потреблението на безалкохолни напитки и минерални води се сви до 10-годишно дъно, 30 май 2022

 

 

 

КЦМ АД е сред 10-те най-големи производствени предприятия в страната и най-голямото индустриално предприятие в област Пловдив

Най-големият ефект от дейността на групата КЦМ е концентриран при производството на стоки и суровини, вложени в процеса на преработване.

На следващо място се нареждат съвкупните ефекти от разходите за инвестиции и външни услуги, които също се доставят от местни компании.

Делът на разходите за персонал изглежда нисък, но това се дължи на дейността на компанията, която е капиталоинтензивна и се характеризира с инвестиции в технологии и висока производителност на труда. 

 

Медийно отразяване:

 • Dir.bg, ИПИ, 1,12 млрд.лв. е въздействието на „Лидл България“ върху икономиката ни за 2019 г., 25 ноември 2020
 • БСК, ИПИ, 1,12 млрд.лв. е съвкупното въздействие от дейността на Лидл България върху икономиката на страната за 2019 г., 25 ноември 2020
 • Mediapool.bg, ИПИ, „Лидл“ е завъртяла 3.3% от оборота в търговията на дребно у нас, 25 ноември 2020
 • 24 часа, ИПИ, 1,12 млрд.лв. е съвкупното въздействие от дейността на Лидл България върху икономиката на страната за 2019 г., 25 ноември 2020
 • Топновини, ИПИ, 1,12 млрд.лв. е въздействието от дейността на Lidl върху икономиката на страната за 2019 г., 25 ноември 2020
 • Actualno.com, ИПИ, 1,12 млрд.лв. е съвкупното въздействие от дейността на Лидл България върху икономиката на страната за 2019 г., 25 ноември 2020
 • Стандарт, ИПИ, 1,12 млрд.лв. е въздействието на Лидл България върху икономиката, 25 ноември 2020
 • Economynews.bg, Лъчезар Богданов, Как Лидл влияе върху заплатите, 17 декември 2020
 • Dir.bg, ИПИ, Регионалният принос – отличителна характеристика на въздействието на Лидл България върху икономиката на страната, 15 декември 2020
 • Offnews.bg, ИПИ, Регионалният принос – отличителната характеристика на въздействието на Лидл България върху икономиката на страната, 14 декември 2020
 • Стандарт, Лъчезар Богданов, Лидл България с принос към регионалната икономика, 14 декември 2020
 • Profit.bg, ИПИ, Заплатите в Лидл над два пъти по-високи от средните в над 10 общини у нас, 14 декември 2020
 • Offnews.bg, Лъчезар Богданов, Как Лидл повлия на българската икономика, 27 януари 2021

 

Медийно отразяване:

 • Капитал, Лъчезар Богданов, Заводът за кафе в Костинброд – принос за икономиката и общината, 17 септември 2020
 • 24 часа, ИПИ, Анализ на социално-икономическото въздействие на JDE, 17 септември 2020
 • ИА КРОСС, Лъчезар Богданов, Заводът на „Нова Бразилия“ в Костинброд запечата своята 500 млн. опаковка, 17 септември 2020

 

Медийно отразяване:

 • ТВ Скат, Лъчезар Богданов, Потенциални пазари за експорт на българските малки и средни предприятия, 29 юни 2020
 • ТВ Европа, Лъчезар Богданов, България шеста в Европа по износ на електрически автомобили, 27 юни 2020
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, ИПИ, Международно изследване и идентифициране на потенциални пазари за експортен растеж на българските МСП в избрани сектори, 26 юни 2020
 • Forbes.bg, Лъчезар Богданов, България е шеста в Европа по износ на електрически велосипеди, 27 юни 2020
 • bTV, ИПИ, България е сред най-големите износители на електрически велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • Investor.bg, ИПИ, Кои са новите успешни експортни пазари, 26 юни 2020
 • Сега, Лъчезар Богданов, Износът на гъстомери и аерометри е скочил с 1398% за 5 години, 26 юни 2020
 • Клуб Z, ИПИ, България е шестият най-голям износител на велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • Econ.bg, ИПИ, България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • Offnews.bg, ИПИ, България е на шесто място по износ на електрически велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • Novini.bg, ИПИ, България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • Topnovini.bg, България е сред най-големите износители на електрически велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • 24 часа, ИПИ, България шеста в Европа по износ на велосипеди на ток, 26 юни 2020
 • Стандарт, ИПИ, България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа, 26 юни 2020
 • Economynews.bg, ИПИ, България – шестият износител на е-велосипеди, 26 юни 2020

 

Медийно отразяване:

 • Капитал, ИПИ, Германските фирми са инвестирали 6.9 млрд.лв. в България, 28 март 2019
 • Investor.bg, ИПИ, Германският бизнес е инвестирал 6,9 млрд. лева в България за периода 1990 – 2017 г., 29 март 2019
 • Economy.bg, ИПИ, Германските инвестиции в България (анализ), 29 март 2019
 • Инфобизнес (БТПП), ИПИ, ИПИ представи нов анализ за германските преки чуждестранни инвестиции, 8 април 2019
 • Offnews.bg, Калоян Стайков, Германският бизнес у нас критикува зле подготвените ни висшисти, корупцията и обществените поръчки, 18 април 2019
 • Money.bg, ИПИ, България с рекорден износ за Германия: Какво купуват германците и къде отива, 19 април 2019
 • Novinite.com, IME, Bulgaria with a Record Export to Germany: What Do Germans Buy and Where Does it Go?, 20 април 2019

 

Медийно отразяване:

 • Mediapool.bg, Без съдебна и образователна реформа инвестициите в България ще паднат
 • БНР, САЩ са шестият по големина чуждестранен инвеститор в България
 • БНТ, 4,5 млрд.лв.са инвестициите на САЩ в България през последните 28 години
 • БТА, Според ръководството на Американската търговска камара у нас инвестициите на САЩ в България статистически са доста подценени
 • Investor.bg, Американските инвестиции в България са стигнали 4,5 млрд. лева от 1990 г. насам
 • Dnes.bg, 4,5 млрд. лева – US инвестиции у нас от промените досега
 • Труд, САЩ в топ 6 на чуждите инвеститори в България
 • 24 часа, САЩ са инвестирали 4,5 млрд.лв. за 26 години
 • 24 часа, Американската търговска камара: Инвестициите на САЩ в България са доста подценени
 • 3е-news.net, Америка (САЩ) е шестата страна основен инвеститор в България
 • Economic.bg, Инвеститорите в България имат нужда от предвидима среда и подготвени кадри
 • Нова ТВ, Американските инвестиции: 4,5 млрд.лева са вложени у нас за 26 години
 • Канал 3, Американската камара: Инвестициите на САЩ в България са подценени
 • Капитал, Am Cham: Инвестициите на САЩ в България са подценени. Реално са 4,5 млрд.лв.
 • Сега, Над половината американски инвестиции у нас са направени през други държави
 • Dir.bg, Статистиката подценила 2,5 пъти US инвестициите в България. Вложенията на САЩ у нас създават 28 000 работни места
 • Fakti.bg, Американската камара: Инвестициите на САЩ в България са подценени
 • Дума, Без съдебна реформа инвестициите в България ще намалеят
 • ТВ Европа, 28 000 българи работят в американски компании
 • Банкер, САЩ са шестият по големина чуждестранен инвеститор в България
 • Клуб Z, Американските инвестиции – предимно в София
 • Днес+, САЩ са шестият по големина чуждестранен инвеститор в България

Свързани публикации.