Назад

Икономическото охлаждане в ЕС се задълбочава в началото на 2023 г.

Тази седмица Евростат публикува данните за ръста на БВП в за първото тримесечие на 2023 г. Икономическото забавяне става все по-нагледно – общият ръст за целия ЕС е едва 0,1%, а еврозоната бележи спад от 0,1%.  Еврозоната вече се намира в техническа рецесия, тъй като това е второ поредно тримесечие на свиване на БВП – след аналогичния спад с 0,1% през четвъртото тримесечие на 2022г. Второ поредно тримесечие на спад отбелязва и Германия – най-голямата икономика в Европа – както и някои други страни като Литва и Ирландия.

България се представя сравнително добре сред страните в ЕС с ръст от 0,5%, макар това да е далеч от страната с най-голям повишение – Полша (3,8%). Въпреки че българската икономика все още расте, признаците на забавяне са видими и у нас. Например индексът на промишленото производство у нас за месец април спада с 2,9% на месечна база и с 12,6% спрямо същия месец на 2022 г. Дори да изключим производството на електроенергия, където сривът на годишна база е с близо 39%, преработващата промишленост също отчита притеснителен спад от 8,2% спрямо април миналата година – втори пореден месец на годишен спад. Впрочем, данните за продажбите в търговията на дребно – индикатор за потреблението на домакинствата – също показват значителен спад в реално изражение на годишна база през април както в целия ЕС (намаление с 2,9%), така и в България (намаление с 2,7%). Подобни сигнали дава и ценовата динамика – индексът на цени на производител спада на месечна база през април спрямо март с 2,9% за ЕС като цяло и с 3,2% в България.


Свързани публикации.